fbpx
top

Åpent seminar om Utlendingsnemnda

Tirsdag 11.5 kl 13.00-15.30 avholder NOAS sitt årlige fagseminar, som denne gang skal handle om framtiden til Utlendingsnemnda (UNE).  Seminaret er todelt: Først innledninger som gir forskjellige faglige tilnærminger til temaet, deretter en paneldebatt med inviterte politikere. Seminaret finner sted på Litteraturhuset i Oslo, og alle er velkomne! Se programmet her.


 

Litteraturhuset, 11. mai kl 13.00 – 15.30

 

 

TEMA: UTLENDINGSNEMNDAS FRAMTID

 

 

Utlendingsnemnda (UNE) har siden 2001 fungert som klageinstans for asylsaker i Norge. Nemndas mandat er å være et ”domstolliknende forvaltningsorgan”. I flere sammenhenger har det blitt stilt spørsmål omkring forholdet mellom nemndas faglige uavhengighet og politikernes innflytelse. Enkelte kritikere har tatt til orde for at det vil være bedre å opprette en egen domstol for å avgjøre denne type saker, slik man har valgt å gjøre i Sverige.

 

I anledning den nylig offentliggjorte delutredningen om UNEs organisering av klagesaksbehandlingen, og den offentlige utredningen som forventes ferdig i desember 2010, ønsker NOAS med årets fagseminar å sette fokus på UNEs framtid.

 

Følgende innledere vil bidra til å belyse problematikken:

 

  • Michael Williams, tidligere leder av Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd (FARR)
  • Per Lægreid, professor i statsvitenskap
  • Jonas Myhre, høyesterettsadvokat

 

Innledningene vil bli etterfulgt av en politisk paneldebatt, med følgende deltagere:

 

  • Lise Christoffersen (Ap)
  • Per-Willy Amundsen (Frp)
  • Trond Helleland (H)
  • Heikki Holmås (SV)
  • Helge Solum Larsen (V)

 

Konferansier og debattleder: Linn Stalsberg

 

Det vil bli servert forfriskninger. Deltakelse er gratis.

Sted:               Litteraturhuset, Amalie Skrams rom (2. etasje), Wergelandsvn. 29, Oslo

Tidspunkt:       11. mai 2010, kl. 13:00 – 15:30

 

 

Velkommen!


 

 

PROGRAM


 

Tirsdag 11. mai, Litteraturhuset, Amalie Skrams rom (2. etasje)

 

 

 

13:00 – 13:10 Åpning ved Sylo Taraku, konstituert generalsekretær i NOAS

 

 

13:10 – 13:30 Michael Williams, tidligere leder av FARR, Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd.

 

 

13:35 – 13:55 Per Lægreid, professor i statsvitenskap, forsker ved Rokkansenteret, Universitetet i Bergen

 

 

13:55 – 14:10 Pause med kaffe og frukt

 

 

14:10 – 14:30 Jonas Myhre, høyesterettsadvokat og medlem av Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe i utlendingsrett.

 

 

14:35 – 15:30 Paneldebatt med Lise Christoffersen (Ap), Per-Willy Amundsen (Frp), Trond Helleland (H), Heikki Holmås (SV) og Helge Solum Larsen (V)

 

 

Konferansier og debattleder: Linn Stalsberg