fbpx
top

Åpent brev til justisministeren: Stans utvisning av Maria Amelie

I et åpent brev til konstituert justisminister Grete Faremo ber NOAS om at regjeringen stanser utvisningen av Maria Amelie: – En utvisning av en ung kvinne som kom hit som barn, og som nå bare ønsker å få sin tilknytning til Norge legalisert, er en fullstendig meningsløs overreaksjon fra norske myndigheter, skriver generalsekretær Ann-Magrit Austenå.

Konstituert justisminister Grete Faremo

NOAS, Norsk Organisasjon for asylsøkere, oppfordrer deg og regjeringen til å stanse en beslutning fra UDI om utvisning av Maria Amelie.
En utvisning av en ung kvinne som kom hit som barn, og som nå bare ønsker å få sin tilknytning til Norge legalisert, er en fullstendig meningsløs overreaksjon fra norske myndigheter.

En utvisning av Maria Amelie, som vil innebære en utestengning fra hele Schengen-området, vil være komplett urimelig overfor et menneske som er mer norsk enn noe annet.
Regjeringen må gjøre det mulig for mennesker å komme seg ut av en låst asylsøker-situasjon og gis reelle muligheter til å få behandlet sin tilknytning til Norge og sitt ønske om å leve og arbeide i det landet de har fått sin utdanning og formet sin voksne identitet.  

Som tidligere justisminister kjenner du godt til kompleksiteten i utlendingssaker.
NOAS er en av veldig mange organisasjoner bak kampanjen «Ingen mennesker er ulovlige».
Vår forventning til Norges regjering er at den også har som mål at flest mulig skal kunne etablere sin tilhørighet og sin rett til opphold basert på deres egen, faktiske tilknytning til riket.
Vi ber om at politisk prestisje ikke må hindre løsninger som ivaretar det enkelte menneskes rett til å bli sett, hørt og får sin sak behandlet uavhengig av om formelle feil er blitt begått tidligere.

Statsminister Jens Stoltenberg lanserte i et intervju med Syn og segn i 2006 at hans visjon for den rødgrønne regjeringen var at Norge skulle bli «det mest inkluderende samfunnet i verden»

Å utvise Marie Amelie er ikke et skritt på veien dit.

med vennlig hilsen
Ann-Magrit Austenå
generalsekretær i Noas