fbpx
top

Åpent brev til Faremo om barn som står i fare for å miste foreldre

Returavtalen med Etiopia har store negative og utilsiktede konsekvenser for herboende barn. Vår foreløpige oversikt tyder på at 32 fedre/mødre står i fare for å bli returnert til Etiopa. De har til sammen 46 barn. Barna er i alderen 0 – 11 år. Barna kan bli adskilt fra en av sine foreldre over lengre tid. I ytterste konsekvens vil atskillelsen bli varig. barna lever i etablerte familieforhold med sterke bånd til sine foreldre, skriver NOAS og Redd Barna i et brev til Justisdepartementet. Se brevet her: og se oppslag på NRK her:

Returavtalen med Etiopia har store negative og utilsiktede konsekvenser for herboende barn. Vår foreløpige oversikt tyder på at 32 fedre/mødre står i fare for å bli returnert til Etiopa. De har til sammen 46 barn. Barna er i alderen 0 – 11 år. Barna kan bli adskilt fra en av sine foreldre over lengre tid. I ytterste konsekvens vil atskillelsen bli varig. barna lever i etablerte familieforhold med sterke bånd til sine foreldre, skriver NOAS og Redd Barna i et brev til Justisdepartementet. Barna er enten norske borgere eller de har permanent oppholdstillatelse eller annen tillatelse, mange har flyktningestatus som etterhvert vil gi norsk statsborgerskap.  

Returavtalen medfører at langvarige famileforhold brytes og nære omsorgspersoner blir rykket ut av barnas liv. Et konkret eksempel er en far med to barn der den eldste er 11 år og den yngste 5 år. Begge barna er norske statsborgere. Faren har 13 års botid i Norge og står nå i fare for å bli tvangsreturnert til Etiopia. Barna risikerer nå å miste faren sin på ubestemt tid

Se brevet her: og se oppslag på NRK her: