fbpx
top

Papirløse-kampanjen: Åpent brev til justisministeren

NOAS er en av 25 norske organisasjoner som har undertegnet et åpent brev til justisminister Knut Storberget, der det appelleres om en ny politikk for lengeværende papirløse, personer som har levd i Norge i årevis uten oppholdstillatelse. Organisasjonene lanserte 31. august en kampanje for å få til en bred diskusjon om situasjonen for denne gruppen, også i Norge. Målet er å få innført en regulariseringsordning som kan ivareta både rent menneskelige behov for de utsatte individene dette gjelder, og samtidig motvirke et voksende svart arbeidsmarked.

NOAS er en av 25 norske organisasjoner som har undertegnet et åpent brev til justisminister Knut Storberget, der det appelleres om en ny politikk for lengeværende papirløse, personer som har levd i Norge i årevis uten oppholdstillatelse. Organisasjonene lanserte 31. august en kampanje for å få til en bred diskusjon om situasjonen for denne gruppen, også i Norge. Målet er å få innført en regulariseringsordning som kan ivareta både rent menneskelige behov for de utsatte individene dette gjelder, og samtidig motvirke et voksende svart arbeidsmarked.

Brevet til justisminsiter Storberget kan leses her.

Brevet er vedlagt et bakgrunnsnotat, som kan leses her.