fbpx
top

Palestinere på flukt: Skal Norge være en trygg havn?

Tirsdag 7. oktober inviterer Antirasistisk Senter, NOAS, Norsk Folkehjelp, Palestinerleir og Forlaget Manifest til kveldsseminar på DogA i Oslo.

Vi stiller spørsmål som:
– Er Gaza et akseptabelt område for avslag og retur under asylretten?
– Har Norges tilnærming til langvarige konfliktsituasjoner endret seg de siste årene?
– Hvorfor skal Norge være en trygg havn for palestinske flyktninger? 

Program
18.00: Velkomst ved Rune Berglund Steen, leder, Antirasistisk Senter og forfatter av Svartebok over norsk asylpolitikk

18.05: Samtale med nyankommet asylsøker

Dagens situasjon i Palestina
18.15 Are Hovdenak, landrådgiver, Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo)
18.30 Finn Erik Thoresen, styreleder, Norsk Folkehjelp
18.45 Samtale med asylsøker som returnerte til Gaza før den siste krigen (via Skype)
19.00 Spørsmål fra salen

19.10 Pause og kulturinnslag: Opplesning ved Cecilie Holtan

Behov for beskyttelse
19.20 Er Gaza et akseptabelt område for avslag og retur under asylretten? Terje Einarsen, professor ved Det juridiske fakultet, UiB
19.40 Har Norges tilnærming til langvarige konfliktsituasjoner endret seg de siste årene? Paula Tolonen, spesialrådgiver Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), tidl. avdelingsdirektør Utlendingsdirektoratet (UDI)

19.50 Paneldebatt: Skal Norge være en trygg havn for palestinske flyktninger?
– Terje Einarsen, professor, UiB
– Finn Erik Thoresen, styreleder, Norsk Folkehjelp
– Paula Tolonen, spesialrådgiver NOAS
– (Flere kommer)
– Ordstyrer: Line Khateeb, fung. avdelingsleder, NOAS

20.30 Spørsmål fra salen

20.45 Slutt

Mer informasjon og påmelding på facebook