fbpx
top

Oversimulerer andelen innvandrere i befolkningen

En internasjonal undersøkelse viser at innbyggerne i alle spurte land oversimulerer andelen innvandrere i befolkningen. I ti land anslås innvandrerandelen til over 20 % når det i realiteten kun er to land der andelen utgjør over 16 %.

Markeds- og Mediainstituttet Ipsos har spurt innbyggerne i en rekke land hvor mange prosent av befolkningen de tror er innvandrere. Undersøkelsen viser at alle land overestimerer andelen innvandrere i befolkningen. Italia har anslaget med størst avvik fra den faktiske andelen innvandrere, og estimerer hele 30 % når det faktisk kun er 7 % av befolkningen som er født utenfor Italia. Deretter følger USA, Belgia og Frankrike. Norge er også med blant de 15 spurte landene, den norske befolkningen anslår 15 % innvandrere mot reelle 12 %.

Kun i Australia og Canada utgjør innvandrerandelen over 16 % av befolkningen, men befolkingen i 13 av 15 spurte land anslår en høyere andel enn dette, og 10 land anslår over 20 %.