fbpx
top

Overmoden for ferie?

Utlendingsnemnda har siden våren 2004 avslått rundt 300 søknader fra afghanske asylsøkere, i strid med FNs Høykommissær for flyktninger sine anbefalinger. Det gjelder personer fra utrygge områder i landet som har fått avslag med henvisning at de kan ta opphold i andre deler av Afghanistan.

Utlendingsnemnda har siden våren 2004 avslått rundt 300 søknader fra afghanske asylsøkere, i strid med FNs Høykommissær for flyktninger sine anbefalinger. Det gjelder personer fra utrygge områder i landet som har fått avslag med henvisning at de kan ta opphold i andre deler av Afghanistan. Nå har Utlendingsnemndas stornemnd, som er nemndas egen ”Høyesterett”, sett på denne praksisen, og kommet til at den må endres. Begrunnelsen er at det er både sikkerhetsmessig og humanitært uforsvarlig å henvise slike personer til andre deler av landet, med mindre de der har en effektiv tilknytning. Direktør Terje Sjeggestad reagerer i et innlegg i Dagbladet lørdag sterkt på måten avisens leder fredag omtalte stornemndas vedtak. Spesielt finner direktøren det ”kunnskapsløst” at Dagbladet skriver at vedtaket er et korrektiv til den linje UNE-direktøren tidligere har stått for. For oss som følger med på UNEs virksomhet er det ganske oppsiktsvekkende at direktøren reagerer på å bli assosiert med UNEs arbeid. Vi slutter oss til dem som mener at UNE-direktøren trenger en lang og arbeidsfri ferie.
 
Morten Tjessem, generalsekretær NOAS