fbpx
top

Over halvparten i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram

Tall fra  IMDi viser at antallet flyktninger som har kommet i arbeid eller utdanning i 2012 er 57 prosent , mot 68 prosent året før.  Landsgjennomsnittet er på 47 prosent. Les mer på hjemmesidene til Bærum kommune her