fbpx
top

Ordkløyveri fra Solberg

Statsråd Erna Solberg har i løpet av det siste året gjentatte ganger hevdet at en rekke somaliere kommer hit som utslag av ren migrasjon, av hensyn til materielle goder – visstnok i likhet med andre afrikanske asylsøkere. Denne fremstillingen har vi reagert på.

Statsråd Erna Solberg har i løpet av det siste året gjentatte ganger hevdet at en rekke somaliere kommer hit som utslag av ren migrasjon, av hensyn til materielle goder – visstnok i likhet med andre afrikanske asylsøkere. Denne fremstillingen har vi reagert på.
Ifølge FN har de langt fleste somaliske asylsøkere behov for internasjonal beskyttelse. Somaliere som får avslag, omfatter en rekke personer som har vært utsatt for grove overgrep og som har mistet de nærmeste familiemedlemmene. For å rettferdiggjøre innstramningen benytter statsråden en språkbruk som gir et klart feilaktig inntrykk av hvem man faktisk har strammet inn ovenfor. Vi har gått i rette med statsråden for denne misvisende retorikken. Til svar bedriver statsråden, i sitt innlegg 20. desember, ordkløyveri.

Rune Berglund Steen, fagsjef Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)