fbpx
top

Opprop for arbeid til ureturnerbare asylsøkere

Kirkens Bymisjon, Bispemøtet i Den norske kirke, Mennesker i Limbo, Antirasistisk Senter, Norsk Folkehjelp og NOAS går sammen om opprop for ureturnerbare asylsøkere.

Ureturnerbare asylsøkere i Norge lever i svært krevende livssituasjoner, og har ikke mulighet til å arbeide og forsørge seg selv. Sannsynligheten for at de havner i svart arbeid og at de utnyttes i arbeidsmarkedet er stor.

Sakene mot Gunnar Stålsett og Arne Viste viser med all tydelighet at det må gjøres endringer i dagens lovverk.

Det tunge ansvaret i denne saken ligger hos stortingspolitikerne våre. De må endre et regelverk som vi mener strider med den allmenne rettsoppfatningen, og som etter vårt syn strider med grunnleggende verdier i vårt samfunn.

Vi oppfordrer partiene på Stortinget til å støtte forslag om å gi ureturnerbare asylsøkere arbeidstillatelse.

Adelheid Firing Hvambsal, Generalsekretær Kirkens Bymisjon
Rune Berglund Steen, Leder Antirasistisk senter
Helga Haugland Byfuglien, Preses i Bispemøtet i Den norske kirke
Ann-Magrit Austenå, Generalsekretær NOAS – Norsk organisasjon for asylsøkere
Henriette Killi Westhrin, Generalsekretær Norsk Folkehjelp
Tor B. Jørgensen, Styreleder Mennesker i Limbo