fbpx
top

Oppfordring til justisminister Hanne Harlem

Til NOAS’ overraskelse besluttet den forrige regjeringen at den særbestemmelsen som ble innført for irakiske asylsøkere også skal gjelde søkere som allerede befinner seg på mottak og som kan ha ventet i over ett år uten å ha fått svar fra norske myndigheter. Det er snakk om vel 3000 mennesker som over natten har fått forutsetningene for sin, og for sin families, fremtid endret.

Til NOAS’ overraskelse besluttet den forrige regjeringen at den særbestemmelsen som ble innført for irakiske asylsøkere også skal gjelde søkere som allerede befinner seg på mottak og som kan ha ventet i over ett år uten å ha fått svar fra norske myndigheter. Det er snakk om vel 3000 mennesker som over natten har fått forutsetningene for sin, og for sin families, fremtid endret.
Fra og med mandag 28. februar ble det innført en særordning for irakiske (i all hovedsak kurdiske) asylsøkere, som innebærer at de søkerne som norske myndigheter mener ikke har et beskyttelsesbehov, men som av praktiske grunner ikke kan sendes tilbake til Nord-Irak, skal gis en ikke-fornybar oppholdstillatelse for ett år uten rett til familiegjenforening. Bakgrunnen var blant annet en serie presseoppslag om kurdere som kommer til Norge via Tyskland, Danmark og Sverige for å få familiegjenforening.

Når myndighetene faktisk skulle gjennomføre en slik endring, ville det mest hensiktsmessige ha vært at endringen ble gjeldende for alle kurdere som fra nå av kommer til Norge. Hvis det man ønsker er å sende et signal til kurdere i Tyskland, Danmark og Sverige om at de vil ha lite å vinne på å komme hit, ville dette vært tilstrekkelig.

Ingen likebehandling

I stedet har konsekvensen blitt at de som fikk svar på søknaden mandag 28. februar, kan ha fått et vesentlig annerledes svar enn de som fikk det fredag 25. februar. I essens: To personer som kom på samme tid og som har like saker kan få ulike svar på grunn av omstendigheter som de selv ikke har noen innflytelse over, så som hvilket mottak de ble sendt til og når politiet kom til det mottaket for å foreta asylintervjuet. Dette er usaklig forskjellsbehandling av en type som bare kan sammenlignes med en Lotto-trekning.

Usikker fremtid

Kurderne blir nå fortalt at i strid med tidligere praksis vil mange av dem ikke ha noen mulighet til å bli gjenforent med sin nære familie. Heller ikke norske myndigheter vet om ordningen med midlertidig opphold vil vise seg å måtte forlenges, fordi det også i fremtiden kan vise seg umulig å returnere til Nord-Irak. Mange har fått seg en psykisk knekk. Vi har kommet til mottak hvor en stor andel av kurderne har vært sengeliggende, noe de mottaksansatte har satt i forbindelse med den sterke psykiske belastningen endringen har medført. Det har allerede vært et titalls sultestreiker. Vi forventer en økning i konflikter på mottakene i de kommende måneder.

NOAS oppfordrer til tilbakekalling

Denne endringen er et uventet og sterkt beklagelig testamente etter Bondevik-regjeringen. Selv om den formelt er satt i kraft, er den likevel ikke en fullt etablert praksis. Vår oppfordring til den nye regjeringen er at endringen innskrenkes til å gjelde de søkere som fra nå av kommer til Norge, og ikke de som allerede har vært her i lang tid. Vi tillater oss å forvente at det ikke først og fremst er overfor asylsøkere og flyktninger at en justisminister skal vise styrke. En slik modifisering vil være et godt signal både om redelighet og om medmenneskelighet fra den nye regjeringens side.

Bjarte Vandvik
konst. generalsekretær

Rune Berglund Steen
fagsekretær