fbpx
top

Oppfordrer til kritisk prøving av landinformasjon

Cecilie Schjatvet og NOAS presenterer i dag rapporten «Har du en sak?» Rapporten dokumenterer at det er umulig på forhånd å forutsi om retten vil prøve statens landfaglige vurdering i en asylsak. Det er ingen avklarte prinsipper for vekting av landinformasjon, og det kan være vanskelig å finne partsvitner. Konsekvensen er stor usikkerhet for asylsøkere ved rettslig prøving av negative vedtak.

 

         Situasjonen utgjør en rettssikkerhetsutfordring for asylsøkere. Dårlig anlagte og dårlig bedømte saker kan undergrave asylinstituttets status og stilling, sier advokat Cecilie Schjatvet.

 

Hun viser til at asylsøkere har svært knappe ressurser og utsettes for store emosjonelle belastninger ved å gå til sak. I og med at det svært sjelden gis fri sakførsel i slike saker, er også advokatens situasjon vanskeliggjort.

 

Rapporten gjennomgår domstolenes forpliktelse til å prøve landfaglige vurderinger i asylsaker og konkluderer med en anbefaling til domstolene om å avklare synet på prøvingsretten. Å vite hvilket syn dommeren har på prøvingsrette, vil gjøre det enklere å forberede en sak og dermed styrke kvaliteten på saksbehandlingen

 

Advokater og landfaglige vitner får en rekke praktiske råd og anbefalinger for hvordan de best mulig kan forberede en sak. Ved kritisk vekting og utfordring av kvaliteten på landinformasjon, kan advokater og landfaglige vitner bidra til en styrket bevisvurdering av landinformasjon i asylsaker.  

 

Les rapporten her.