fbpx
top

Ønsker Solberg fremdeles at debatten skal #bliklokere?

NOAS oppfordrer statsministeren til å hente fram igjen sine egne forslag om å begrense usanne og hatefulle ytringer i det offentlige rom.

I diskusjonene etter 22. juli 2011 gikk Høyres stortingsrepresentanter ut med et forslag om forsterket innsats mot hat og ekstremisme. 15. desember 2011 publiserte Erna Solberg debattinnlegget «Hat må bekjempes. Vi må kartlegge omfanget av og innholdet i hatefulle ytringer i det offentlige rom.» på dagbladet.no

Erna Solberg skriver at motivasjonen for angrepene i regjeringskvartalet og på Utøya synes å ha vokst ut fra en argumentasjon som man daglig kan finne igjen i debattfora på nettet. Hun mener derfor at vi må ha en plan for hvordan slike ytringer skal møtes. Hun ønsker ikke at ytringer som vi ikke liker skal undertrykkes og hun ønsker ikke at forum skal lukkes, men hun skriver:

«Det avgjørende er at ekstreme ytringer blir motsagt, at myter avsløres og at tvilere ser at det finnes gode argumenter mot det verdigrunnlaget som terror og ekstremisme bygger på. Ekstreme ytringer må ikke ties i hjel, men tales i hjel.»

Solberg mener at ekstreme og hatefulle ytringer er ytringer som generaliserer, hetser, er hatefulle og representerer gruppetenkning:

«Problemet oppstår når kritikk går over til å bli generalisering, hets og gruppetenkning. Når man slutter å betrakte ethvert menneske som et selvstendig individ.»

Til slutt i artikkelen presenterer hun Høyres ti forslagspunkter til den daværende regjeringen. Solberg skriver:

«Skal vi bekjempe rasisme og intoleranse, hat og ekstremisme må vi ta alle gode krefter i bruk. Skolen, frivillige organisasjoner, staten og hver enkelt av oss må alle bidra der vi kan.»

Blant annet oppfordrer Høyre regjeringen til å:

«Vurdere å støtte konkrete prosjekter i regi av frivillige organisasjoner. Aktiviteter som har som formål å motvirke og/eller ta til motmæle mot hat og ekstremisme.»

NOAS’ kampanje Bli klokere gjør nettopp dette. Med hashtaggen #bliklokere gis ‘alle gode krefter’ et verktøy for å delta i å motsi, avsløre og gi gode argumenter mot myter og usannheter om asylsøkere. På bliklokere.no svarer NOAS taggede innlegg med fakta. Bli klokere-bevegelsen ønsker å vise at asylsøkere ikke er én gruppe, og at den negative framstillingen av dem som lykkejegere, snyltere og kriminelle stemmer dårlig med virkeligheten.

NOAS oppfordrer nå statsministeren til å fornye sitt engasjement mot uriktige og hatefulle ytringer i det offentlige rom. Vi oppfordrer henne til å ta et like sterkt standpunkt i posisjon som hun tok i opposisjon. Vi oppfordrer henne til å bli med i bevegelsen Bli klokere.