fbpx
top

Omsorgsalternativ i de unge asylsøkernes hjemland

Heller enn å ta i mot de mange mindreårige asylsøkerne, vil regjeringen nå legge til rette for å ta seg av asylsøkerne i deres eget hjemland. NOAS er fornøyd med regjeringens tiltak. – Vi er opptatte av at man forebygger menneskesmugling og menneskehandel med barn og ungdom. Å bli smuglet inn i Europa er livsfarlig, og enslige barn er spesielt utsatte. Dersom tiltak kan bidra til at færre barn uten beskyttelsesbehov utsettes for slike påkjenninger, så mener vi at dette må anses å være til barns beste, sier seniorrådgiver Sylo Taraku i NOAS til VG Nett. – Det viktigste for oss med hensyn til etableringen av omsorgstilbud i opprinnelseslandene, er at institusjonene er trygge og holder en forsvarlig standard.

.