fbpx
top

Stilling ledig

Dyktig og engasjert saksbehandler
NOAS søker NOAS søker en dyktig og engasjert rådgiver til vårt saksbehandlerteam. Stillingen er et lengre vikariat og løper ut 31.12.2022.

Les mer her

 

Frivillig eller praktikant i NOAS’ førstelinje 

Ønsker du å være frivillig eller ha praksis i NOAS’ førstelinje, kan du henvende deg til noas@noas.org med kortfattet søknad og CV. I søknaden ber vi deg om å opplyse oss om når du kan begynne og hvor lenge du ønsker å være hos oss. Du må også oppgi hvor ofte du har anledning til å komme.

Vi tar i hovedsak imot personer som kan forplikte seg til å være hos oss fire-fem dager i uken over en periode på to-tre måneder. Arbeid i NOAS’ førstelinje krever mye opplæring, oppfølging og oppdatering, derfor må vi sikre oss at de som får opplæring i størst mulig grad kan jobbe selvstendig, derfor er det viktig at du kan norsk på minimumsnivå B2-C1 i tillegg til at personen er egnet å jobbe med følgende oppgaver.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver for førstelinje:

  • Ta imot og besvare henvendelser til NOAS førstelinje
  • Innhente, registrere og klargjøre saksdokumenter for saksbehandling
  • Kommunikasjon med klienter (innhente/formidle opplysninger) på vegne av og i samarbeid med saksbehandlere.
  • Ansvar for- og deltakelse i løpende oppgavedeling i NOAS’ førstelinje
  • Sjekke jevnlig og besvare NOAS’ e-post
  • Praktisk bistand i forbindelse med kontordrift og arrangering av møter

Stillingen er ulønnet.

Søknadsfrist: løpende