Stilling ledig

Kommunikasjonsrådgiver

Vil du være med å sikre asylsøkere og flyktninger grunnleggende rettsikkerhet og bidra til å løfte fram viktige historier på asylfeltet? Om hvem som kommer hit og hvorfor, om betydningen av reell og opplevd rettssikkerhet og god informasjon og veiledning – enten søknadsbehandling ender i prosesser for integrering eller retur.

NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere, er en uavhengig medlemsorganisasjon. Vi bistår asylsøkere i hele asylprosessen, møter nyankomne og gir juridisk bistand til over 1000 asylsøkere med avslag hvert år.

Vi ønsker å styrke vårt kommunikasjonsarbeid og lyser ut ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver for to år, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver:

 • Profilering og synliggjøring av NOAS og NOAS’ arbeid
 • Utarbeide kommunikasjonsstrategier for NOAS på ulike plattformer
 • Utvikle ideer og historier til bruk på ulike flater og i ulike sammenhenger
 • Utforme korte budskap, innlegg og artikler for ulike redaksjoner, nettsider og sosiale medier
 • Ansvar for NOAS’ nettsider, NOAS’ profil og kommunikasjon i sosiale medier
 • Skape og utvikle tiltak i NOAS’ inntektsbringende arbeid
 • Bidra i utvikling og gjennomføring av kampanjer
 • Tilgjengeliggjøring av informasjon til asylsøkere i ulike formater på flere plattformer.
 • Noe reisevirksomhet og kveldsarbeid må påregnes

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Bred kommunikasjonsfaglig bakgrunn(journalistikk/kommunikasjon)
 • Kompetanse/erfaring i strategisk bruk av sosiale medier
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk
 • Foto/film-kompetanse
 • God samfunnsforståelse og kunnskap om politiske prosesser
 • Kunnskap om utlendingsfeltet

Personlige egenskaper:

 • Selvstendighet, fleksibilitet og produktivitet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

NOAS kan tilby:

 • Spennende og utviklende oppgaver på et felt som ofte står sentralt i politisk debatt
 • Lønn etter avtale og god pensjonsordning
 • Fleksitid og hyggelig arbeidsmiljø med dyktige kolleger
 • Arbeidsplass i Oslo sentrum

For spørsmål om stillingen kontakt generalsekretær Ann-Magrit Austenå mobil: 95926448
Søknad sendes til: ama@noas.org
Søknadsfrist: 8. mars

Frivillig eller praktikant i NOAS’ førstelinje 

Ønsker du å være frivillig eller ha praksis i NOAS’ førstelinje, kan du henvende deg til noas@noas.org med kortfattet søknad og CV. I søknaden ber vi deg om å opplyse oss om når du kan begynne og hvor lenge du ønsker å være hos oss. Du må også oppgi hvor ofte du har anledning til å komme.

Vi tar i hovedsak imot personer som kan forplikte seg til å være hos oss fire-fem dager i uken over en periode på to-tre måneder. Arbeid i NOAS’ førstelinje krever mye opplæring, oppfølging og oppdatering, derfor må vi sikre oss at de som får opplæring i størst mulig grad kan jobbe selvstendig.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver for førstelinje:

 • Ta imot og besvare henvendelser til NOAS førstelinje
 • Innhente, registrere og klargjøre saksdokumenter for saksbehandling
 • Kommunikasjon med klienter (innhente/formidle opplysninger) på vegne av og i samarbeid med saksbehandlere.
 • Ansvar for- og deltakelse i løpende oppgavedeling i NOAS’ førstelinje
 • Sjekke jevnlig og besvare NOAS’ e-post
 • Praktisk bistand i forbindelse med kontordrift og arrangering av møter

 • Søknadsfrist: fortløpende
  Stilling: ulønnet