fbpx
top

Stilling ledig

NOAS søker en dyktig økonomi- og administrasjonssjef

Arbeidsområder og oppgaver

 • Budsjett, lønns- og regnskapsarbeid i samarbeid med ekstern regnskapsfører
 • Kontoradministrasjon og oppfølging av leieavtaler, kontakt med leverandører og IT-drift
 •  Personaladministrasjon, utvikle og forvalte organisasjonens personalpolitikk
 • Koordinere søknadsskriving, anbud, prosjektoppfølging og rapporteringer til myndigheter, stiftelser og andre donorer.
 • Lede organisasjonens HMS-arbeid
 • Forberedelse og deltakelse i NOAS’ styremøter

Vi trenger en person som

 • Har relevant utdanning og arbeidserfaring
 • Har erfaring med regnskaps- og budsjettprosesser
 • Lett kan sjonglere mellom større prosjekter og små daglige drifts- og oppfølgingsoppgaver
 • Har evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Har høy arbeidskapasitet
 • Vekker tillit både hos ledere og medarbeidere.
 • Har godt humør og trives i et hektisk arbeidsmiljø

Tiltredelse etter avtale.




Frivillig eller praktikant i NOAS’ førstelinje 

Ønsker du å være frivillig eller ha praksis i NOAS’ førstelinje, kan du henvende deg til noas@noas.org med kortfattet søknad og CV. I søknaden ber vi deg om å opplyse oss om når du kan begynne og hvor lenge du ønsker å være hos oss. Du må også oppgi hvor ofte du har anledning til å komme.

Vi tar i hovedsak imot personer som kan forplikte seg til å være hos oss fire-fem dager i uken over en periode på to-tre måneder. Arbeid i NOAS’ førstelinje krever mye opplæring, oppfølging og oppdatering, derfor må vi sikre oss at de som får opplæring i størst mulig grad kan jobbe selvstendig, derfor er det viktig at du kan norsk på minimumsnivå B2-C1 i tillegg til at personen er egnet å jobbe med følgende oppgaver.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver for førstelinje:

 • Ta imot og besvare henvendelser til NOAS førstelinje
 • Innhente, registrere og klargjøre saksdokumenter for saksbehandling
 • Kommunikasjon med klienter (innhente/formidle opplysninger) på vegne av og i samarbeid med saksbehandlere.
 • Ansvar for- og deltakelse i løpende oppgavedeling i NOAS’ førstelinje
 • Sjekke jevnlig og besvare NOAS’ e-post
 • Praktisk bistand i forbindelse med kontordrift og arrangering av møter

Stillingen er ulønnet.

Søknadsfrist: løpende