fbpx
top

Ansatte i NOAS

NOAS har to avdelinger. På sekretariatet arbeider vi hovedsakelig med rettshjelp til asylsøkere og politisk påvirkning. Informasjons- og veiledningsprogrammet tilbyr informasjon og veiledning til asylsøkere som nylig har kommet til Norge. Informasjonsprogrammet har kontorer på ankomstsenter på Råde og ankomsttransitt for enslige mindreårige asylsøkere på Mysebu i Østfold.

Sekretariatet

Pål Nesse

Generalsekretær
Telefon: 90744130

Ansvarsområde: Faglig og administrativ ledelse.

Andreas Furuseth

Andreas Furuseth

juridisk seniorrådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Afghanistan, Somalia.

Ragnhild Lerø

økonomi- og administrasjonssjef
Telefon: 92223719

E-post: ragnhild.lero(at)noas.org
Ansvarsområde: Økonomi og administrasjon, medlemsutvikling og prosjektutvikling.

Mona Reigstad Dabour

rettspolitisk seniorrådgiver
Telefon: 48022166

Ansvarsområde: Politisk påvirkning, utredning og kommunikasjon.

Jon Ole Martinsen

seniorrådgiver/talsperson
Telefon: 40493689

Ansvarsområde: Pressekontakt, policy- utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Etiopia, Iran, LHBT, konvertitter.

Florentina Grama

juridisk seniorrådgiver

Ansvarsområde: Administrativt ansvar for saksbehandling. Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Eritrea, Sudan.

Camilla Risan

fungerende økonomi- og administrasjonssjef
Telefon: 92013836
E-post: car@noas.org

Ansvarsområde: Økonomi og administrasjon, medlemsutvikling og prosjektutvikling.

Sanja Adjulovic

Sanja Adjulovic

Avdelingsleder – rettshjelp og veiledning
Telefon: 95873543

Ansvarsområde: Faglig og administrativ ledelse. Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Statsløse, Irak, Syria, Pakistan, Øvrige Asia, Balkan, Dublin-saker og saker som behandles i 48 timers prosedyre

Marek Linha

juridisk seniorrådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Irak, Pakistan, Somalia, statsløse, Syria.

Elin Berstad Mortensen

seniorrådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Barnefaglig ansvar, enslige mindreårige, Afghanistan, Somalia.

Siril Berglund

juridisk seniorrådgiver

Ansvarsområde: Policy- og utredningsarbeid og rettshjelp til asylsøkere. Fagansvar: Barnefaglig ansvar, lengeværende barn.

Edris Omer

rådgiver

Ansvarsområde: Saks- og situasjonsavklaring til asylsøkere med avslag.
Språkkompetanse: arabisk, tigrinja, tigre, engelsk, norsk.

Jila Hassanpour

rådgiver

Ansvarsområde: Saks- og situasjonsavklaring til asylsøkere med avslag. Språkkompetanse: Kurdisk, farsi, norsk, engelsk.

Razita Kaimova

rådgiver

Ansvarsområde: Ledelse i førstelinjen.  Språkkompetanse: tsjetsjensk, russisk, norsk, engelsk.

Abdulwahab Said

rådgiver
Telefon: 95140991

Ansvarsområde: Besvare henvendelser til NOAS, klientmottak og forberedelse for saksbehandling. Veiledning og opplæring av medarbeidere i førstelinjen. Språkkompetanse: norsk, somalisk, engelsk.

Rasan Kader

medarbeider i førstelinjen (praktikant) fra 31.mai-30.juli

rasan.kader(at)noas.org

Ansvarsområde: Besvare henvendelser til NOAS, klientmottak og forberedelse for saksbehandling. Språkkompetanse: norsk, engelsk, sorani.

Sigrid Danevad

medarbeider i førstelinjen (praktikant) fra 31.mai-13.aug

sigrid.danevad(at)noas.org

Ansvarsområde: Besvare henvendelser til NOAS, klientmottak og forberedelse for saksbehandling.

Språkkompetanse: norsk, engelsk, fransk

Gabriella Lie

medarbeider i førstelinjen (praktikant) fra 21.juni -31.aug

gabriella.lie@noas.org

Ansvarsområde: Besvare henvendelser til NOAS, klientmottak og forberedelse for saksbehandling.

Språkkompetanse: norsk, engelsk, litt fransk

Paula Tolonen

spesialrådgiver (frivillig)

Informasjons-og veiledningsprogrammet

Solvei Skogstad

avdelingsleder

Ansvarsområde: Informasjons- og veiledningsarbeidet. Språkkompetanse: engelsk, spansk.

Karwan Aref

nestleder

Ansvarsområde: Informasjon og veiledning til nyankomne asylsøkere. Språkkompetanse: arabisk, kurdisk, farsi, engelsk.

Aziz Ghanizadeh

rådgiver

Ansvarsområde: Informasjon og veiledning til nyankomne asylsøkere. Språkkompetanse: dari, farsi, russisk.

Mohammed Fitwi

rådgiver

Ansvarsområde: Informasjon og veiledning til nyankomne asylsøkere. Språkkompetanse: arabisk, tigrinja, amharisk, engelsk.