fbpx
top

Om tvangsretur til Sør-Somalia

Tvangsretur til Sør-Somalia – pågående og uavklart konfliktsituasjon

Utlendingsnemnda har i dag uttalt at de anser den somaliske hovedstaden Mogadishu som tryggere enn den har vært på flere år, som begrunnelse for at retur er forsvarlig. Etter femten år med stridigheter, kaotiske maktforhold og fravær av et effektivt, sentralisert maktapparat, forblir situasjonen imidlertid uavklart og labil.

 

– At Utlendingsnemnda betrakter to måneders krigsstillstand i en så eksplosiv situasjon som et godt nok påskudd for tvangsretur, er oppsiktsvekkende, sier Rune Berglund Steen, fagsjef i NOAS. – Faktum er at det sørlige Somalia befinner seg i en pågående konflikt hvor den videre militære og politiske utviklingen er høyst uforutsigbar. Det er en grunn til at UNHCR har opprettholdt og gjentatt sin sterke advarsel mot retur. 

I perioden februar til juni i år var det harde kamper mellom krigsherrer alliert med regjeringen og Den islamske rettsunionen i Mogadishu; ifølge Røde Kors ble 2500 mennesker skadd i kampene. Rettsunionen overtok styret av byen i juni, mens regjeringen trakk seg tilbake til byen Baidoa. Etiopiske myndigheter, som støtter den somaliske regjeringen, har truet med at et angrep fra rettsunionen på Baidoa vil utløse et motangrep fra Etiopia. Flere tusen etiopiske soldater har tatt seg inn på somalisk territorium. Det er en klar risiko for en ny oppblussing av krigshandlingene. OCHAs nyhetstjeneste Irin News skriver 18. august 2006:

Fears run high that the government crisis in Somalia, along with the risk of increased intervention by some of Somalia’s neighbours, could spark a conflict well beyond the country’s borders. There are concerns that the TFG [regjeringen] will either disintegrate over differences within its leadership, or over clan differences, or be crushed by the Islamists, possibly igniting a major regional conflict, according to analysts.

Den islamske rettsunionen har hatt kontrollen i Mogadishu og andre sørlige områder i kun i overkant av to måneder. I denne perioden har det hersket roligere forhold i hovedstaden grunnet sterk kontroll fra rettsunionens side. Det forblir imidlertid svært usikkert hvorvidt – og eventuelt hvor lenge – rettsunionen vil være i stand til beholde kontrollen over Mogadishu og andre sørlige områder. International Crisis Group beskriver i Can the Somali Crisis Be Contained? Africa Report N°116, 10. august 2006 den ustabile situasjonen:

The new Islamist administration’s viability is by no means assured. (…) Since their victories, the Courts have been challenged by clan authorities demanding that the Sharia militias withdraw from their neighbourhoods. Tensions and political competition between the Courts and clans are endemic… (…) A number of factors could allow the conflict to re-emerge in new forms, with the potential to become a protracted lowintensity war which could cripple Mogadishu and spread to other parts of the country. (…) Both the Islamic Courts and the TFG are extremely fragile coalitions, prone to internal schisms and realignments, all of which renders political alliances and behaviour even more unstable.

– Dersom rettsunionens maktovertakelse i det sørlige Somalia innebærer en reell og varig stabilisering av Somalia, vil det kunne være svært positivt, avhengig av styrets natur, sier Berglund Steen. – Faktum er imidlertid at det er for tidlig å anta noe om dette. Slik situasjonen nå er, kan vi like gjerne stå overfor en forverring som en reell forbedring.