fbpx
top

Om situasjonen for flyktninger i Italia og Europarådets rapport

Både The Guardian og den irske Times informerer om den siste rapporten fra Europarådet om ITALIA:

«Italia gjør en god jobb med å gi flyktningstatus, men dette er til liten hjelp senere. Mange andre land gir tilgang til bolig, statsborgerskap, jobb, språkopplæring og utdanning», sa Nils Muiznieks, SFF kommissær for menneskerettigheter.

Her kan du se en video filmet i åtte etasjes bygning i utkanten av Roma, et sted som kun har blitt befart og oppsøkt avkommissæren: levekårsituasjonen til flyktninger i Italia.

I den irske Times kan lese om en rapport publisert i dag av den irske Flyktninghjelpen, som omhandler Irlands system for imøtekommende asylsøkere, kjent som direkte avsetning. Rapporten viser at mange familier lever under forhold med ekstrem fattigdom i overfylte rom med utilstrekkelig mat:

Den irske Times: Asylsøkerbarn i ekstrem fattigdom

New Europe skriver om brevet sendt av Caritas Europa til den europeiske ombudsmannen hvor det uttrykkes bekymring for hvordan Frontex arbeider. Press association melder om at minst 4500 saker ble feilaktig og dumpet i et arkiv med «tapte» asylsaker.ømmet, melder Press Association.

Europarådsrapporten om situasjonen i Italia kan leses her