Korona
Illustrasjonsfoto: Vector Kunst/Pixabay

Om korona på flere språk

Her finner du brosjyre og video med generell informasjon om koronaviruset på flere språk, samt en kort tekst om å holde deg oppdatert på 24 språk.