fbpx
top

Ole Vig-prisen for 2012 tildeles Cecilia Margarita Dinardi.

Ole Vig-prisen for 2012 tildeles Cecilia Margarita Dinardi.

 

NOAS gratulerer vår rådgiver.Begrunnelsen fra juryen var som følger:Cecilia Dinardi er 35 år gammal, og har gjort ein framifrå kulturell innsats i Ole Vigs ånd. Hennes innsats innan folkeopplysning om barns rettar og om sårbare barns situasjon enten dei er barnevernsbarn eller asylbarn, kan trygt seias å vere meir enn vanleg god innsats.


Cecilia har gjennom eit langt engasjement over fleire år, frå 16-årsalderen og heilt til i dag, arbeidd for å løfte fram informasjon om situasjonen til utsette barn, både til folk flest og overfor ansvarlege styresmakter. Ho har særleg vore oppteken av rettane til barn og unge.


Du kan lese mer om prisen her

Ole Vig-prisen for 2012 tildeles Cecilia Margarita Dinardi.


Cecilia Dinardi er 35 år gammal, og har gjort ein framifrå kulturell innsats i Ole Vigs ånd. Hennes innsats innan folkeopplysning om barns rettar og om sårbare barns situasjon enten dei er barnevernsbarn eller asylbarn, kan trygt seias å vere meir enn vanleg god innsats.


Cecilia har gjennom eit langt engasjement over fleire år, frå 16-årsalderen og heilt til i dag, arbeidd for å løfte fram informasjon om situasjonen til utsette barn, både til folk flest og overfor ansvarlege styresmakter. Ho har særleg vore oppteken av rettane til barn og unge.


Du kan lese mer om prisen her