fbpx
top

Økt tillit til UDI – i en periode med dramatiske innstramninger

Andelen av befolkningen som har tillit til UDI, har ifølge en pressemelding fra UDI økt med 19 prosentpoeng på to år.

Andelen av befolkningen som har tillit til UDI, har ifølge en pressemelding fra UDI økt med 19 prosentpoeng på to år.
– Det er naturlig at tilliten har økt, sett i lys av at UDI har fått langt bedre kontroll over situasjonen enn de hadde for noen få år siden. Noen positive ting har også skjedd, blant annet at UDI har ryddet opp i saksbehandlingstiden, sier fung. generalsekretær i NOAS Rune Berglund Steen.

– Men de siste par årene har først og fremst stått i de dramatiske innstramningenes tegn. UDI har dessverre etablert en ny tilnærming til asylvurderingen, ved å legge betydelig mindre vekt på FNs anbefalinger enn tidligere. Dette er en svært alvorlig og nedslående utvikling. Anbefalingene brytes nå, i varierende grad, for alle store grupper av asylsøkere, spesielt for somaliere og afghanere. En spørreundersøkelse blant asylsøkere ville utvilsomt vise at tilliten til en rettferdig behandling fra UDI, er ganske sterkt svekket.

– UDI har også hatt ansvaret for at tidligere torturofre og andre sårbare personer har blitt presset ut på gaten. Den nye, stramme linjen i norsk asylpolitikk har en høy pris. Vi må huske det, også vi som ikke rammes av asylpolitikkens stadig mer brutale virkelighet.