fbpx
top

Økt behov for midler til asylsøkeres rettssikkerhet

I statsbudsjettet 2018 foreslår Regjeringen å kutte tilskuddet til NOAS med 1,1 millioner kroner. Kuttene vil være svært kritiske for asylsøkeres rettssikkerhet i Norge – en rettighet som er viktigere å ivareta enn noen gang.

Regjeringen foreslår å kutte tilskuddet til NOAS med 1,1 millioner kroner i statsbudsjettet for 2018. Også andre rettshjelpsorganisasjoner som JussBuss, JURK og Gatejuristen har fått foreslått store kutt i tilskuddene sine. Til sammen foreslår regjeringen å kutte tilskuddene til spesielle rettshjelptiltak med totalt 15 millioner kroner. 


Dette er et stort skritt tilbake for rettssikkerheten, og viser tydelig regjeringens holdning til organisasjoner som hjelper de vanskeligstilte i samfunnet – sårbare mennesker som ikke har mulighet til å kjøpe juridiske tjenester selv.

Økt behov for midler

Siden NOAS er en uavhengig medlemsorganisasjon, trenger vi tilskudd og statlig støtte for å kunne levere på det nivået vi mener er nødvendig. Vi anslår at vi vil ha like mye å gjøre i 2018 som foregående år – om ikke enda mer. Derfor er kuttene regjeringen nå foreslår kritiske.

Norge er blant landene i Europa med strengest asylpolitikk. Derfor er asylsøkernes rettssikkerhet viktigere enn noen gang. Regjeringens innstramninger, samt presset på at saksbehandlingen skal gå så fort som mulig, gjør at det er særdeles viktig å sikre at alt går riktig for seg. Vi er nødt til å være helt sikre på at vi ikke sender hjem mennesker på feil grunnlag eller returnerer til områder som ikke er trygge.

Disse feilene gjøres i dag. Hittil i år (per 31.10.17) har totalt 99 personer – 53 voksne og 46 barn – fått opphold etter rettshjelp fra NOAS. Dette er personer som har rett til opphold i Norge, men som trengte hjelp til å få rettighetene sine oppfylt. Med midlene vi har tilgjengelig, er vi nødt til å prioritere saker der vi tror det kan være mulig å få endret resultatet i saken. Med mer midler, kunne vi hjulpet flere raskere.

Hva jobber NOAS med?

I tillegg til å gi asylsøkere informasjon og veiledning, samt bistå med gratis rettshjelp, jobber NOAS kontinuerlig med å påvirke regelverk og asylpraksis. Vi har kontakt med politikere og ansatte i forvaltningen, og arbeider for at norske myndigheter skal følge FNs anbefalinger og respektere menneskerettighetene.

En del av denne jobben består av å kartlegge og gjennomgå forvaltningens praksis. Vi lanserte nettopp en rapport hvor vi sammen med Redd Barna og Fellesorganisasjonen har gjennomgått 50 asylsaker der enslige mindreårige har fått midlertidig opphold. Gjennomgangen viser at midlertidig opphold gis til barn i svært sårbare situasjoner, og at det er store mangler i forvaltningens vurderinger av hensynet til barnets beste. Rapporten inneholder også våre konkrete anbefalinger om framtidig bruk av midlertidig opphold. Slike rapporter er eksempel på viktig arbeid som blir nedprioritert om det ikke finnes midler.

I november 2016 hjalp Kristoffer Joner oss med en innsamlingsaksjon som fikk mye oppmerksomhet. Totalt kom det inn over fire millioner kroner – penger som har gått til å styrke asylsøkeres rettssikkerhet i Norge. Her kan du lese hva pengene har gått til.