fbpx
top

Økonomisk støtte til ureturnerbare i Svolvær

Støtteforeningen for rettsløse flyktninger i Svolvær har opprettet konto hvor man kan sette inn penger til mat til etiopiske Opse Dihnsa Sasiga, som nå avventer dom om at hun skal bli tvangsutkastet av mottaket og satt på gaten. Kontonummeret er 5373 0560 229.

Støtteforeningen for rettsløse flyktninger i Svolvær har opprettet konto hvor man kan sette inn penger til mat til etiopiske Opse Dihnsa Sasiga, som nå avventer dom om at hun skal bli tvangsutkastet av mottaket og satt på gaten. Kontonummeret er 5373 0560 229.
Fra 1. januar 2004 ble det innført en ny praksis hvor asylsøkere med endelig avslag som ikke returnerer frivillig til hjemlandet mister retten til å bo på mottak. Regjeringsadvokaten har deretter gått til søksmål mot flere asylsøkere som ikke har forlatt mottaket frivillig. Opse Dihnsa Sasiga i Svolvær vil trolig være den første som får en dom vedrørende utkastelse fra mottaket. Allerede siden nyttår har hun og flere andre vært nektet mat.

Det er umulig å forstå hva denne konflikten mellom den norske regjeringen og noen hundre etiopiere og eritreere består i, dersom man ikke kjenner etiopierne og eritreernes beveggrunner for å motsette seg kravet om frivillig retur. Flere av NOAS’ klienter er unge kvinner som har vært utsatt for grove overgrep, i mange tilfeller voldtekt, av det etiopiske sikkerhetspolitiet, og en rekke saker inneholder sterke beskrivelser av annen tortur.

Nå vil regjeringen hjelpe dem å overkomme frykten for retur ved å nekte dem mat og sette dem på gaten.

Reportasje om Opse Dihnsa Sasiga på NRK: Vil sette asylsøker på gata