fbpx
top

Økende antisyrisk retorikk i Tyrkia

Ett år etter iverksettelsen av EU-Tyrkia-erklæringen er fiendtlige holdninger overfor syriske flyktninger på framvekst i Tyrkia. Tyrkia huser i dag snaut tre millioner syriske flyktninger. Bare noen få bor i flyktningeleirer. Flertallet er spredt over hele landet, uten tilgang til lovlig arbeid må de livnære seg gjennom svart arbeid, tigging og veldedighet.

Bare 3.565 syriske flyktninger er gjenbosatt i ulike land i Europa. FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR, får ikke drive flyktningeleirer i Tyrkia, blir ikke oppdatert om situasjonen for de syriske flyktningene og får heller ikke tilgang til registrerings-leirene, hvor syrere samles opp for å registreres for mulig gjenbosetting i andre land.

Tyrkisk-norske Özlem Gurakar Skribeland, advokat og jusstipendiat ved universitetet i Oslo, var i april 2016 ansvarlig for NOAS-rapporten «Seeking asylum in Turkey». Les rapporten her.

Skribeland besøker jevnlig Tyrkia og forteller om en forverring av situasjonen for syrere i Tyrkia. Blant forholdene hun trekker fram, er svært liten mottakskapasitet, manglende arbeidstillatelser, manglende skolegang for syriske barn og stor fattigdom blant syriske flyktninger i Tyrkia. Syria bygger i løpet av 2016 og 2017 et 50 mil langt gjerde mot Syria. I januar i år var 29 mil av gjerdet ferdigstilt.

I et intervju med dagbladet utdyper Skribeland sin bekymring for situasjonen for syriske flyktninger i Tyrkia. Les intervjuet her.

Norsk Flyktninghjelp kom fredag 17. mars med en rapport om konsekvensene av EU-Tyrkia-erklæringen for flyktninger både i Tyrkia og i Hellas. Les rapporten her.