fbpx
top

Øk flyktningekvoten og sikre retten til å søke beskyttelse i Europa

Regjeringen øker i år bidraget til Europas elektroniske mur, EUROSUR, med nær 44 millioner. I et innlegg i Dagsavisen 13. februar, ber NOAS regjeringen om samtidig å utvide flyktningekvoten og ta initiativ for å sikre asylsøkeres rett til å søke beskyttelse i Europa.

Norge er tilknyttet EUs Yttergrensefond, Eurosur, et EU-program for kontroll og overvåking i Schengen-området. Tilskudd til å sikre EUs yttergrense går opp fra 72, 8 millioner i 2012 til 116, 6 millioner i budsjettet for 2013. Når regjeringen nå øker støtten til tiltak som vanskeliggjør flukt til Europa med 43, 8 millioner, mener NOAS dette må følges opp av en tilsvarende styrket innsats for å bistå dem som flykter fra forfølgelse.

UNHCR melder om 670 000 syriske flyktninger i Jordan, Libanon, Tyrkia og Irak. Flere millioner syrere er internt fordrevne og antall flyktninger til nabolandene er forventet å øke til minst én million de nærmeste månedene. Tyrkia har stengt grensene, mens Libanon og Jordan har sagt fra at de er presset til det ytterste på hva de kan klare å ta imot. Bare i januar har 100 000 syrere søkt tilflukt i nabolandene.

Det er mange som trenger beskyttelse og får dette i flyktningleire i nabolandene. Samtidig melder FNs flyktningeorganisasjon UNHCR om vold, overgrep og barneekteskap i leirene. NOAS er bekymret for store, udekkede humanitære behov og for dårlig sikkerhet i leirene.

Regjeringen har siden 2005 satt som mål å øke kvoten for overføringsflyktninger til Norge. 2013 er denne periodens siste sjanse for de rødgrønne til å oppnå sin egen målsetting.

I løpet av 2012 har greske myndigheter reist et over 10 km langt gjerde som stenger den mest brukte grenseovergangen over land mellom Tyrkia og Hellas. Flyktninger tvinges nå i større grad til å krysse grenseelva Evros i usikre gummibåter. Amnesty International og greske asylorganisasjoner som Aitima og Greek Refugee Council rapporter om båter med flyktninger – deriblant syriske familier med barn – som har blitt avvist og dyttet tilbake til tyrkisk side under forsøk på å krysse Evros. Mange flyktningfamilier forsøker nå i stedet å ta seg sjøveien fra Tyrkia til den greske øya Lesbos. Der opplever de å bli internert på overfylte politistasjoner eller overlatt til seg selv på gata. Det greske mottakstilbud er ikke i nærheten av å ha tilstrekkelig kapasitet til å møte alle asylsøkere som tar seg til Europa via Hellas. I følge den europeiske grenseorganisasjonen Frontex kom 37.000 av 57.500 asylsøkere til EU via Hellas i 2012.

Mange flyktninger mister livet på den farlige ferden mot en trygg havn i Europa. En felles europeisk yttergrense kan i ytterste konsekvens føre til at mennesker med et reelt beskyttelsesbehov ikke får mulighet til å søke asyl. Norge har klare forpliktelse i henhold til Flyktningkonvensjonen. NOAS oppfordrer regjeringen til å overholde dette ansvaret gjennom initiativ for å styrke muligheten til å søke asyl i Europa og samtidig øke antall kvoteflyktninger til Norge i 2013.

Innlegget kan også leses på Dagsavisens Nye Meninger her