fbpx
top

Nytt styre i NOAS!

På generalforsamlingen 24. mai ble det valgt nytt styre i NOAS. Hilde Haugsgjerd (bildet) tar over som leder etter Wenche Lyngholm som trer ut av styret. Hilde Haugsgjerd takket for tilliten og uttrykte glede over å bli spurt og ser frem til oppgaven med å lede NOAS’ styre de neste to årene.

Haugsgjerd (f. 1952) er utdannet ved Norsk journalisthøgskole, har vært journalist og kommentator i Dagbladet, informasjonsdirektør for Rikshospitalet, og ansvarlig redaktør i Dagsavisen. Hun begynte senere i Aftenposten og var sjefredaktør der fra 2008 til 2013. Haugsgjerd har vært leder i Pressens Faglige Utvalg 2010 – 2014 og har innehatt en rekke styreverv, bl.a. for Norsk redaktørforening, Mediebedriftenes Landsforening og Universitetet i Oslo.

Øvrige medlemmer i NOAS’ styre er følgende:

Karin Moe Røisland, nestleder (2016-2017) – NY

Brynjulf Risnes (2016-2018) – NY

Carolina Maira Johansen, styremedlem (2015-2017)

Maria Amelie, styremedlem (2015-2017)

Kjetil Thorvik Brun, styremedlem (2015-2017)

Solvei Skogstad, ansattes representant

Olaf Thommessen, 1. vararepresentant (2016-2017)

Alf Hildrum, 2. vararepresentant (2016-2017) – NY

Anders Solberg, 3. vararepresentant (2016-2017) – NY