fbpx
top

Nytt informasjons- og veiledningsprogram for asylsøkere

Fra 1. januar 2005 erstatter et grundig informasjons- og veiledningsprogram fri advokatbistand for asylsøkere når asylsøknaden behandles i UDI. Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) har fått i oppdrag av Utlendingsdirektoratet (UDI) å gjennomføre programmet.

Fra 1. januar 2005 erstatter et grundig informasjons- og veiledningsprogram fri advokatbistand for asylsøkere når asylsøknaden behandles i UDI. Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) har fått i oppdrag av Utlendingsdirektoratet (UDI) å gjennomføre programmet.

Informasjons- og veiledningsprogrammet skal gjennomføres i ankomstmottaket innen 1-3 dager etter ankomst. Informasjonen vil gis i form av informasjonsbrosjyre og -film på asylsøkernes eget språk. I tillegg vil alle få tilbud om en individuell veiledningssamtale, også dette på deres morsmål eller et annet språk de forstår godt. Asylsøkerne vil få informasjon og veiledning om saksgangen i asylsaker, rettigheter, plikter og andre sentrale temaer i asylsaksprosessen.

Programmet starter 1. januar 2005. Avtalen har en varighet på to år i første omgang og en økonomisk ramme på 7 millioner per år, og erstatter dagens informasjonsprogram. NOAS vant anbudet i konkurranse med fem aktører.

– Vår erfaring tilsier at kunnskap om rettigheter og plikter har vesentlig betydning for asylsøkeres rettssikkerhet. Vi ser derfor frem til å kunne styrke informasjonen som gis til nyankomne asylsøkere, sier Morten Tjessem, generalsekretær i NOAS.

I tillegg til grundig informasjon og veiledning i ankomstfasen vil asylsøkere få fem timer fritt rettsråd dersom han/hun får avslag på sin søknad og ønsker å klage. Dette er en økning på to timer i forhold til dagens ordning. Det vil også bli lagt til rette for nærhet mellom advokat og søker ved at UDIs regionkontorer oppretter regionale advokatlister for bistand til søkerne i klageprosessen. Søkere med avslag kan dermed lettere møte sin advokat personlig dersom det er behov for det.

-Kvaliteten på bistanden til asylsøkerne tillegges stor vekt i den nye ordningen, sier Paula Tolonen, avdelingsdirektør asylavdelingen i UDI.

Kontaktpersoner:
Paula Tolonen, avdelingsdirektør asylavdelingen UDI, pressetelefon 23 35 17 00
Morten Tjessem, generalsekretær NOAS, mobil: 970 82 541