fbpx
top

Nytt fra nyttår

I 2013 trer blant annet endringer i lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret i kraft, det innføres en 15-månedersregel for saksbehandlingen i Utlendingsnemnda, inkassosatsen øker, mens rettsgebyret forblir uendret.

Innføring av 15-månedersregel for saksbehandlingen i Utlendingsnemnda (UNE)
I utlendingsforskriften innføres det en regel om at barn og utlendinger med barn som ikke har fått sin klagesak etter søknad om beskyttelse (asyl) avgjort av UNE innen 15 måneder, kan gis opphold i Norge. Innføringen er et ledd i oppfølgingen av stortingsmeldingen om barn på flukt, Meld. St. 27 (2011-2012), hvor kortere saksbehandlingstid ble varslet som ett av innsatsområdene. Regelen vil synliggjøre UNEs plikt til å behandle asylsaker som involverer barn innen rimelig tid. Forskriftsendringen trer i kraft 1. januar 2013, og vil gjelde for saker som kommer til UNE etter dette.

Flere endringer fra nyttår finner du på Regjeringens sider her