fbpx
top

Nytt brev til UNE: Oppretthold returstoppen til Hellas

NOAS og Den norske Helsingforskomiteen har i et brev 26.januar 2009, anmodet Utlendingsnemnda til å opprettholde sin beslutning av 7. februar 2008 om stans av overføringer av asylsøkere til Hellas i medhold av Dublin-forordningen. I brevet understrekes det at rettsikkerhetssituasjonen for asylsøkere i Hellas ikke har blitt bedre siden februar i fjor, og at FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) fortsatt mener at det er uforsvarlig å returnere asylsøkere til Hellas. Les brevet her.