Nyhetsarkiv

12 oktober 2002

Flyktningstatus – kritiske punkter til praksis

Flyktningstatus – kritiske punkter til praksis Det kan fremstå som at nemnda foreløpig har videreført den svært strenge praktiseringen av Flyktningkonvensjonen som ble etablert av Justisdepartementet – en praksis som også FNs Høykommissær for flyktninger har satt spørsmålstegn ved. Vi anser at nemndlederne her har et særskilt ansvar, i kraft av sin juridiske kompetanse. Vi […]

22 august 2000

Anbefalinger for asylprosessen

Innholdsfortegnelse Oppsummering av de enkelte kapitlene Forord Arbeidsgruppen i NOAS 1. Introduksjon – retten til beskyttelse Flyktningkonvensjonens artikkel 1 : Flyktningstatus, Flyktningkonvensjonens artikkel 33 : Non-refoulement, opphold på humanitært grunnlag. 2. Asylsøkerens informasjonsbehov Politiets rolle, informasjon om prosessen, informasjon om saksvurderingen, familierelasjoner. 3. Egenerklæringen – asylsøkerens mulighet til fritt å formidile sin historie Søkerens ansvar, […]

22 januar 2000

Asylpolitisk program

publisert 01.01.2000 INNHOLD I. Innledning – NOAS’ asylpolitiske program: Hva NOAS mener og hvorfor. II. Retten til beskyttelse – Mens flere enn noensinne er tvunget til å forlate sine hjem og søke beskyttelse i andre land, synes viljen til å ta imot flyktninger og asylsøkere å bli stadig mindre i vestlige, industrialiserte land. III. Å […]