Nyhetsarkiv

27 november 2011

– Det flerkulturelle samfunn er en styrke

Generalsekretær i Europarådet Thorbjørn Jagland gjestet 21.11 konferansen Å leve sammen i ulikhet, som NOAS, Den norske Helsingforskomité og Amnesty arrangerte på Litteraturhuset. På konferansen var norske og internasjonale eksperter invitert for å diskutere hvordan vi skal leve sammen i det flerkulturelle samfunn i det 21. århundre.  Jagland undertrekte i sitt innlegg at myten om at Europa står overfor en trussel fra masseinnvandring må avlives, og at arbeidet med å få alle til å forstå at vi lever i en flerkulturell virkelighet må forsterkes. 

27 november 2011

– Det flerkulturelle samfunn er en styrke

Generalsekretær i Europarådet Thorbjørn Jagland gjestet 21.11 konferansen Å leve sammen i ulikhet, som NOAS, Den norske Helsingforskomité og Amnesty arrangerte på Litteraturhuset. På konferansen var norske og internasjonale eksperter invitert for å diskutere hvordan vi skal leve sammen i det flerkulturelle samfunn i det 21. århundre.  Jagland undertrekte i sitt innlegg at myten om at Europa står overfor en trussel fra masseinnvandring må avlives, og at arbeidet med å få alle til å forstå at vi lever i en flerkulturell virkelighet må forsterkes. 

25 november 2011

Uttransporterte familiefar

7 september 2011

Full utrykning til Hvalsmoen

30 mai 2011

Gi nansenpass til papirløse barn!

Regjeringen har utsatt den varslede stortingsmeldingen om barn på flukt til etter sommeren. Og dermed til etter valget. Det betyr ikke at landets politikere, på kommune, fylkes- og riksplan bør sette på vent å forholde seg til situasjonen for papirløse barn i Norge.

23 mai 2011

Rått spill i Middelhavet

–         Det er ingen flyktningkrise i Europa. Det er en politisk krise. Mens Europa applauderer folkets frigjøringskamp i Nordafrika og Midtøsten, stenger Europa grensene for mennesker som flykter fra ustabilitet, arbeidsløshet, krigshandlinger og terror, sier Christopher Hein, leder i det italienske flyktningrådet. Også NOAS er dypt bekymret over hvordan Europa, inklusive Norge, stenger grensene for mennesker drevet på flukt på grunn av konflikter, ustabilitet og opprør.  Opprør og konflikter hvor Norge og andre europeiske stater gjennom EU og NATO spiller en aktiv, politisk og militær rolle. Les mer her