Nyhetsarkiv

29 mars 2012

– Norge er langt fra den snilleste i klassen

19 mars 2012

Jeg er dødsredd for barnet mitt

8 mars 2012

Spørsmål til Justisdepartementet om returavtalen med Etiopia

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er kritiske til flere aspekter av returavtalen som ble inngått mellom norske og etiopiske myndigheter 26. januar i år. Avtalen med Etiopia skiller seg fra tilsvarende avtaler med andre land på flere punkter. Det er dessuten fortsatt mye som er uklart når det gjelder premissene for frivillig retur, kort tid før fristen som er satt til 15. mars utløper. Etter møter med flere av de sentrale aktørene på feltet i Norge og i Etiopia, har NOAS 11 konkrete spørsmål angående returavtalen til Justisdepartementet. Brevet med spørsmålene til justisminister Grete Faremo kan du lese her.

1 mars 2012

UDI: Flere kan reise hejm med økonomisk støtte

17 februar 2012

Om hjelp fra NOAS

NOAS bistår først og fremst i asylsaker. Hvis du ønsker hjelp i forbindelse med familiegjenforening, utvisning, visum eller statsborgerskap, kan du kontakte Juss-Buss   Hva gjør vi NOAS kan gi generell informasjon om blant annet asylprosedyren og kriterier for asyl. For generelle spørsmål, ring 22 36 56 60. Telefontiden er mandag, tirsdag, torsdag 09.30-12.00 og […]

24 januar 2012

NOAS kommenterer returtallene: Frivillig retur og human behandling av lengeværende – ingen motsetning

Kommentar til tallene for returer av personer med endelig avslag på asylsøknaden: NOAS støtter frivillig retur og ser det som positivt at personer uten beskyttelsesbehov velger å returnere frivillig med bistand fra IOM. NOAS ønsker en styrkning av de positive returtiltakene og ytterligere fokus på arbeidet med rådgivning til personer som har fått endelig avslag. Men NOAS mener det grunn til bekymring for den humanitære situasjonen for de lengstværende asylsøkerne med endelig avslag.