Nyhetsarkiv

1 mars 2012

UDI: Flere kan reise hejm med økonomisk støtte

17 februar 2012

Om hjelp fra NOAS

NOAS bistår først og fremst i asylsaker. Hvis du ønsker hjelp i forbindelse med familiegjenforening, utvisning, visum eller statsborgerskap, kan du kontakte Juss-Buss   Hva gjør vi NOAS kan gi generell informasjon om blant annet asylprosedyren og kriterier for asyl. For generelle spørsmål, ring 22 36 56 60. Telefontiden er mandag, tirsdag, torsdag 09.30-12.00 og […]

24 januar 2012

NOAS kommenterer returtallene: Frivillig retur og human behandling av lengeværende – ingen motsetning

Kommentar til tallene for returer av personer med endelig avslag på asylsøknaden: NOAS støtter frivillig retur og ser det som positivt at personer uten beskyttelsesbehov velger å returnere frivillig med bistand fra IOM. NOAS ønsker en styrkning av de positive returtiltakene og ytterligere fokus på arbeidet med rådgivning til personer som har fått endelig avslag. Men NOAS mener det grunn til bekymring for den humanitære situasjonen for de lengstværende asylsøkerne med endelig avslag.

27 november 2011

– Det flerkulturelle samfunn er en styrke

Generalsekretær i Europarådet Thorbjørn Jagland gjestet 21.11 konferansen Å leve sammen i ulikhet, som NOAS, Den norske Helsingforskomité og Amnesty arrangerte på Litteraturhuset. På konferansen var norske og internasjonale eksperter invitert for å diskutere hvordan vi skal leve sammen i det flerkulturelle samfunn i det 21. århundre.  Jagland undertrekte i sitt innlegg at myten om at Europa står overfor en trussel fra masseinnvandring må avlives, og at arbeidet med å få alle til å forstå at vi lever i en flerkulturell virkelighet må forsterkes. 

27 november 2011

– Det flerkulturelle samfunn er en styrke

Generalsekretær i Europarådet Thorbjørn Jagland gjestet 21.11 konferansen Å leve sammen i ulikhet, som NOAS, Den norske Helsingforskomité og Amnesty arrangerte på Litteraturhuset. På konferansen var norske og internasjonale eksperter invitert for å diskutere hvordan vi skal leve sammen i det flerkulturelle samfunn i det 21. århundre.  Jagland undertrekte i sitt innlegg at myten om at Europa står overfor en trussel fra masseinnvandring må avlives, og at arbeidet med å få alle til å forstå at vi lever i en flerkulturell virkelighet må forsterkes. 

25 november 2011

Uttransporterte familiefar