Nyhetsarkiv

22 januar 2008

Brev til norske utlendingsmyndigheter om overføring av asylsøkere til Hellas ihht. Dublin II-forordn.

Stans overføringer av asylsøkere til Hellas ihht. Dublin II-forordningen Helsingforskomiteen og NOAS ber om at norske utlendingsmyndigheter stanser overføringer av asylsøkere til Hellas i henhold til Dublin II-forordningen. Vi mener det er uforsvarlig med slike overføringer så lenge Hellas ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til Flyktningkonvensjonen, og så lenge rettssikkerhetsmessige og humanitære forhold for […]

21 januar 2008

UDI: Norge mer og mer mangfoldig

12 november 2007

Om tvangsretur til Sør-Somalia

Tvangsretur til Sør-Somalia – pågående og uavklart konfliktsituasjon Utlendingsnemnda har i dag uttalt at de anser den somaliske hovedstaden Mogadishu som tryggere enn den har vært på flere år, som begrunnelse for at retur er forsvarlig. Etter femten år med stridigheter, kaotiske maktforhold og fravær av et effektivt, sentralisert maktapparat, forblir situasjonen imidlertid uavklart og […]

26 juli 2007

Grusomme forhold for flyktninger

5 mars 2007

– Kvinner på flukt har rett til beskyttelse

27 februar 2007

Feilaktig om asylmottak

I Dagbladets artikkel om Hvalstad asylmottak i Asker onsdag hevdes det feilaktig at det på dagtid bare er én voksen pr. 25 ungdommer. Etter at ungdommene er ferdige med skole og fritidsaktiviteter, er det fem voksne miljøarbeidere tilgjengelig.

12 oktober 2002

Flyktningstatus – kritiske punkter til praksis

Flyktningstatus – kritiske punkter til praksis Det kan fremstå som at nemnda foreløpig har videreført den svært strenge praktiseringen av Flyktningkonvensjonen som ble etablert av Justisdepartementet – en praksis som også FNs Høykommissær for flyktninger har satt spørsmålstegn ved. Vi anser at nemndlederne her har et særskilt ansvar, i kraft av sin juridiske kompetanse. Vi […]

22 august 2000

Anbefalinger for asylprosessen

Innholdsfortegnelse Oppsummering av de enkelte kapitlene Forord Arbeidsgruppen i NOAS 1. Introduksjon – retten til beskyttelse Flyktningkonvensjonens artikkel 1 : Flyktningstatus, Flyktningkonvensjonens artikkel 33 : Non-refoulement, opphold på humanitært grunnlag. 2. Asylsøkerens informasjonsbehov Politiets rolle, informasjon om prosessen, informasjon om saksvurderingen, familierelasjoner. 3. Egenerklæringen – asylsøkerens mulighet til fritt å formidile sin historie Søkerens ansvar, […]

22 januar 2000

Asylpolitisk program

publisert 01.01.2000 INNHOLD I. Innledning – NOAS’ asylpolitiske program: Hva NOAS mener og hvorfor. II. Retten til beskyttelse – Mens flere enn noensinne er tvunget til å forlate sine hjem og søke beskyttelse i andre land, synes viljen til å ta imot flyktninger og asylsøkere å bli stadig mindre i vestlige, industrialiserte land. III. Å […]