Nyhetsarkiv

2 mars 2010

NOAS søker generalsekretær

NOAS søker etter ny generalsekretær. Vår generalsekretær gjennom åtte år har fått ny stilling, og vi ønsker en tydelig toppleder som har et sterkt engasjement for asylsøkere og menneskerettigheter.  Generalsekretæren er tillagt det overordnede ansvaret for organisasjonens arbeid, og skal sikre at NOAS er best mulig organisert for å kunne ivareta asylsøkernes rettssikkerhet.

NOAS legger vekt på at generalsekretæren har en grunnleggende forståelse av organisasjonens viktige rolle og bidrag i samfunnet, og generalsekretæren må kunne profilere NOAS som handlekraftig og troverdig i asylspørsmål.

Se fullstendig utlysning her

1 mars 2010

Stor økning av afghanske asylbarn til Europa

21 januar 2010

Iransk topptidiplomat hopper av i Norge

8 januar 2010

Oppholder seg ulovlig i Norge

22 april 2008

Rapport om brudd på asylsøkernes rettigheter i Hellas

Situasjonen for asylsøkere i Hellas er alarmerende. Tusenvis av asylsøkere lever under uverdige forhold, og uten noen form for rettssikkerhet. Sjansene for å få beskyttelse i Hellas er tilnærmet lik null. Å overføre asylsøkere til Hellas er uansvarlig. Dette er konklusjonen i en rapportsom Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), Den norske elsingforskomiteen og Greek Helsinki […]

22 januar 2008

Brev til norske utlendingsmyndigheter om overføring av asylsøkere til Hellas ihht. Dublin II-forordn.

Stans overføringer av asylsøkere til Hellas ihht. Dublin II-forordningen Helsingforskomiteen og NOAS ber om at norske utlendingsmyndigheter stanser overføringer av asylsøkere til Hellas i henhold til Dublin II-forordningen. Vi mener det er uforsvarlig med slike overføringer så lenge Hellas ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til Flyktningkonvensjonen, og så lenge rettssikkerhetsmessige og humanitære forhold for […]

21 januar 2008

UDI: Norge mer og mer mangfoldig

12 november 2007

Om tvangsretur til Sør-Somalia

Tvangsretur til Sør-Somalia – pågående og uavklart konfliktsituasjon Utlendingsnemnda har i dag uttalt at de anser den somaliske hovedstaden Mogadishu som tryggere enn den har vært på flere år, som begrunnelse for at retur er forsvarlig. Etter femten år med stridigheter, kaotiske maktforhold og fravær av et effektivt, sentralisert maktapparat, forblir situasjonen imidlertid uavklart og […]

26 juli 2007

Grusomme forhold for flyktninger