Nyhetsarkiv

4 februar 2013

NOAS uttaler seg om EUs «elektroniske mur» for Europa

EUs omstridte «elektroniske mur» for Europa – EUROSUR – et forsvarsverk av overvåkingsteknologi, grensekontroll og samarbeid mellom europeiske lands politimyndigheter iverksettes 1. oktober 2013 NOAS er opptatt  av at EUROSUR må ha et humanitært og ikke bare et teknisk-juridisk grensevakt-oppdrag.Norges tekniske og økonomiske bidrag til EUROSUR-overvåking og grensevaktarbeid må følges opp av like store ressurser […]

16 januar 2013

Det Lønseth ikke sier noe om

Generalsekretær Ann-Magrit Austenå har svart på et innlegg av Pål Lønseth i Oppland Arbeiderblad 12.01.13:

15 januar 2013

Kirkeasyl – nye erfaringer, nye utfordringer

En konsultasjon om kirkeasyl, nye politiske aksjonsformer i kirker og kirkens rolle Tid: Tirsdag 22.januar, 1130-16 Sted: Krypten i Oslo Domkirke Målgruppe: Folk fra kirkelige staber og menighetsråd, andre kirkelige ledere, diakonirådgivere på bispedømmekontorene, andre fagfolk og organisasjoner

14 januar 2013

NOAS har fått kr 30 000 i gave fra et medlem

Nyåret ble startet med en gledelig nyhet: et av våre medlemmer har gitt hele 30 000 kroner i gave til NOAS. En stor takk til giveren som har gitt oss denne pengegaven! Dette kommer godt med i vårt viktige arbeid for å forsvare og fremme asylinstituttet samt sikre respekt og rettssikkerhet for den enkelte asylsøker.  

9 januar 2013

Nasjonalmarkering for de lengeværende barna

12. januar 2013 vil det bli en nasjonal markering av situasjonen til de 544 lengeværende asylbarna i Norge. Etter en mye omdiskutert beslutning i Høyesterett 21. desember står mange av disse i fare for å bli sendt til et land de ikke kjenner.

21 desember 2012

NOAS om høyesterettsdommen

Høyesterett:   Forskrift om barns beste er uten betydning NOAS mener dommen fra Høyesteretts flertall står i motsetning til uttalelsene fra både regjering og storting om at Utlendingsnemndas praksis overfor lengeværende asylbarn har blitt for streng. Regjeringen og et flertall på Stortinget har tidligere i år ment at UNE i mange saker har lagt for […]

20 desember 2012

Health and Human Rights Info

Human Rights House (HRH) Norge driver et nettbasert prosjekt kalt Health and Human Rights Info. Som mål ønsker de at informasjon knyttet til helse og menneskerettigheter skal bli mer tilgjengelig for arbeidere innenfor helsefeltet. Prosjektet er initiert av International Society for Health and Human Rights (ISHHR).

29 november 2012

Barn på flukt

Nylig diskuterte Stortinget meldingen om barn på asylmottak. Meldinga slår uttrykkelig fast at barns beste og hensyn til deres liv skal tillegges større vekt i vurdering av opphold til småbarnsfamilier. I dag bor det mer enn 544 barn på asylmottak i Norge, 90 av disse har bodd på mottak i mer enn 5 år. Les […]

27 november 2012

Unge Duer inviterer til julefest!

Hvert år arrangerer Unge Duer en julefest til unge personer uten planer i jula og er nå i full gang med å gjenta fjorårets suksess. Ler mer på Utrops nettsider her