Nyhetsarkiv

19 februar 2013

Høringsuttalelser

14 februar 2013

Monitorering av tvangsretur av asylsøkere

NOAS har utarbeidet en rapport om monitorering av tvangsretur av asylsøkere som foreslår en tilsynsordning som er i samsvar med EU`s returdirektiv. Oppfyllelse av artikkel 8(6) krever et relativt omfattende monitoreringssystem. Alle faser av returprosessen skal omfattes, og det oppstilles klare krav til monitoreringens effektivitet, uavhengighet og åpenhet. Den faktiske monitoreringen i Norge i dag […]

13 februar 2013

Øk flyktningekvoten og sikre retten til å søke beskyttelse i Europa

Regjeringen øker i år bidraget til Europas elektroniske mur, EUROSUR, med nær 44 millioner. I et innlegg i Dagsavisen 13. februar, ber NOAS regjeringen om samtidig å utvide flyktningekvoten og ta initiativ for å sikre asylsøkeres rett til å søke beskyttelse i Europa. Norge er tilknyttet EUs Yttergrensefond, Eurosur, et EU-program for kontroll og overvåking […]

6 februar 2013

Asylpraksisen ovenfor barn er uverdig og inhuman

Redaktøren i Rogalandavisen mener praksisen ovenfor barn er uverdig og inhuman. I dagens lederkronikk i Rogalands avis sier redaktøren følgelnde: «Det er et reelt, stort problem at det forsvinner en mindreårig fra norske asylmottak hver tredje dag – og til nå har ikke de andre partiene funnet gode løsninger. Av rundt 15.000 beboere på norske […]

5 februar 2013

Ledig stilling som informasjonsrådgiver i UNHCR Stockholm

UNHCR is looking for a Communication Associate (G6) for the Baltic and Nordic Countries. Closing date 28 February. Please see link to the vacancy announcement here  

5 februar 2013

Asylsituasjonen i Hellas

874 migranter har forlatt Hellas og reist hjem på Norges regning det siste året. Vellykket program, mener justis ministeren. Skittent politisk spill, mener asylsøkerorganisasjonen NOAS. For 8,5 millioner kroner har 874 innvandrere forlatt Hellas og reist hjem til Pakistan, Bangladesh, Afghanistan og 33 andre land det siste året. Enveisbillettene deres var betalt av EØSmidler som […]

5 februar 2013

Flere forsvinner fra mottak

Antallet forsvinninger fra norske mottak økte med 30 prosent fra 2011 til 2012. Totalt forsvant 2398 personer uten lovlig opphold i Norge fra norske mottak i fjor. Frykten for å bli returnert og en vanskelig livssituasjon på asylmottaket to viktige årsaker til at stadig flere asylsøkere blir borte fra mottakene, tror Norsk organisasjon for asylsøkere […]

4 februar 2013

NOAS uttaler seg om EUs «elektroniske mur» for Europa

EUs omstridte «elektroniske mur» for Europa – EUROSUR – et forsvarsverk av overvåkingsteknologi, grensekontroll og samarbeid mellom europeiske lands politimyndigheter iverksettes 1. oktober 2013 NOAS er opptatt  av at EUROSUR må ha et humanitært og ikke bare et teknisk-juridisk grensevakt-oppdrag.Norges tekniske og økonomiske bidrag til EUROSUR-overvåking og grensevaktarbeid må følges opp av like store ressurser […]

16 januar 2013

Det Lønseth ikke sier noe om

Generalsekretær Ann-Magrit Austenå har svart på et innlegg av Pål Lønseth i Oppland Arbeiderblad 12.01.13: