Nyhetsarkiv

14 mars 2013

Hva betyr Nathans sak for andre

NOAS er glad for at Nathan og familien nå endelig kan puste lettet ut og begynne sine liv i Norge. NOAS vil berømme alle som har jobbet for at familien nå har fått tilbake muligheten til å planlegge en fremtid. Konsekvenser for andre lengeværende barn Nathan saken vil ikke danne presedens i andre saker. Den […]

4 mars 2013

Per du lyver?

NOAS svarer Per Sandberg om internasjonale konvensjoner I en kommentar i Nettavisen 27. februar hevder Frps nestleder Per Sandberg at NOAS lyver om internasjonale konvensjoner og avtaler som forplikter Norge og norsk asylpolitikk. Utgangspunktet er et intervju i Aftenposten 25. februar. Her varsler Per Sandberg at Frp vil halvere asylinnvandringen til Norge, frata asylsøkere ankemuligheter […]

28 februar 2013

Frp later som de kan bestemme noe de faktisk ikke kan

Seks måneder før valget strammer Fremskrittspartiet inn sin asylpolitikk, og mandag sa nestleder Per Sandberg til Aftenposten at de vil halvere asyltilstrømmen til Norge. Det vil de oppnå ved raskere tvangsreturer, lukkede asylmottak for alle som søker asyl, og ved å fjerne ankemuligheter for asylsøkere. Det er spill for galleriet. De lurer velgerne, mener NOAS […]

27 februar 2013

FNs barnekomité ber stater stanse all internering av barn på flukt

I mange land blir barn internert i lukkede sentre for flyktninger. Dette er åpenbart i strid med barnets beste, slår komiteen fast. Rapporten fra FNs barnekomité ber alle stater om å: «expeditiously and completely cease the detention of children on the basis of their immigration status.»   Les rapporten og signér oppropet her!

25 februar 2013

Teknokratiske Faremo

I Aftenposten har det foregått en ordveksling mellom Faremo og Kjell Magne Bondevik, leder, Oslosenteret og Vigdis Vevstad, dr. jur., Oslosenteret Her er det siste innlegget av  Bondevik og Vevstad fra Oslosenteret Teknokratisk Faremo I en kronikk i Aftenposten 7. februar beskriver vi behovet for ny lovgivning for å sikre at lengeværende barn med tilknytning til Norge får bli dersom det er […]

21 februar 2013

Håp rundt en ny klage til UNE for Nathan

Saken handler om hva som skal veie tyngst av barnets beste og innvandringsregulerende hensyn. Stortingsmeldingen slår fast at ulovlig opphold skal være mindre tungtveiende når barnet har sterk tilknytning til Norge, sier rådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere Les mer om saken i BT

19 februar 2013

Retur uten rettssikkerhet

NOAS kronikk på trykk i Dagbladet 19.02.13: I 2012 ble 4901 personer tvangsutsendt fra Norge. Norge mangler et uavhengig tilsyn med internering og tvangsutsendelser av asylsøkere, noe som er i strid med forpliktelsene i EUs returdirektiv og Europarådets retningslinjer. Konsekvensen er lite kunnskap om hvordan returene gjennomføres, og hvordan det går med dem som returneres. […]

19 februar 2013

Landrapporter

19 februar 2013

Høringsuttalelser