Nyhetsarkiv

30 mai 2011

Gi nansenpass til papirløse barn!

Regjeringen har utsatt den varslede stortingsmeldingen om barn på flukt til etter sommeren. Og dermed til etter valget. Det betyr ikke at landets politikere, på kommune, fylkes- og riksplan bør sette på vent å forholde seg til situasjonen for papirløse barn i Norge.

23 mai 2011

Rått spill i Middelhavet

–         Det er ingen flyktningkrise i Europa. Det er en politisk krise. Mens Europa applauderer folkets frigjøringskamp i Nordafrika og Midtøsten, stenger Europa grensene for mennesker som flykter fra ustabilitet, arbeidsløshet, krigshandlinger og terror, sier Christopher Hein, leder i det italienske flyktningrådet. Også NOAS er dypt bekymret over hvordan Europa, inklusive Norge, stenger grensene for mennesker drevet på flukt på grunn av konflikter, ustabilitet og opprør.  Opprør og konflikter hvor Norge og andre europeiske stater gjennom EU og NATO spiller en aktiv, politisk og militær rolle. Les mer her

19 januar 2011

Spørsmål og svar om papirløse

NOAS har laget en oversikt over noen sentrale spørsmålstillinger knyttet til papirløse, og hva som er våre forslag til løsninger. Les gjennomgangen her. Mer informasjon om emnet er ellers å finne på hjemmesiden til kampanjen for papirløse.

14 desember 2010

Advokatene som tjener mest på asylsøkerne

22 november 2010

Fakta på bordet

I denne rapporten peker NOAS på en systemsvikt i behandlingen av asylsaker i Norge: I for mange tilfeller når ikke viktige opplysninger fram til myndighetene. Den mye omtalte Fathia-saken, der en ung somalisk kvinne med et lite barn ble sendt ut av landet, uten av myndighetene fikk vite om hennes alvorlige helsetilstand, er ifølge NOAS et […]

14 november 2010

Den uutholdelige ventetiden