Nyhetsarkiv

8 oktober 2010

Saken Abd al-Karim Hussein: Norge har et ansvar

Den opposisjonelle kurderen og asylsøkeren Abd al-Karim Hussein, som ble tvangsutsendt fra Norge til hjemlandet Syria 19. august 2010, befinner seg nå i Tyrkia.

Der har han blitt intervjuet av FNs Høykommissær for flyktninger, og venter på å få sin status avklart. Imens lever han under svært vanskelige forhold, og norske kontakter har måttet sørge for at han får tilgang til husly og mat.

Etter at Abd al-Karim Hussein ankom Syria, ble han fengslet umiddelbart. Han har fortalt til kontakter i Norge at han har blitt torturert under avhørene. Samtidig forteller hans familie om at de blir utsatt for stadige tilnærmelser fra den syriske sikkerhetstjenesten, og har måttet gått i dekning, av frykt for å bli hentet inn og utsatt for liknende overgrep.

På grunn av de alvorlige opplysningene som foreligger, mener NOAS det er norske myndigheters ansvar å gjøre alt for å få denne saken tilstrekkelig belyst. Derfor ber vi myndighetene straks gjøre det mulig for Abd al-Karim Hussein å komme tilbake til Norge og få sin sak vurdert på nytt her.

10 juli 2010

Hovedmann (37) varetektsfengsles i fire uker etter brann i Lier

10 juli 2010

– Deres eget ansvar

2 mars 2010

NOAS søker generalsekretær

NOAS søker etter ny generalsekretær. Vår generalsekretær gjennom åtte år har fått ny stilling, og vi ønsker en tydelig toppleder som har et sterkt engasjement for asylsøkere og menneskerettigheter.  Generalsekretæren er tillagt det overordnede ansvaret for organisasjonens arbeid, og skal sikre at NOAS er best mulig organisert for å kunne ivareta asylsøkernes rettssikkerhet.

NOAS legger vekt på at generalsekretæren har en grunnleggende forståelse av organisasjonens viktige rolle og bidrag i samfunnet, og generalsekretæren må kunne profilere NOAS som handlekraftig og troverdig i asylspørsmål.

Se fullstendig utlysning her

1 mars 2010

Stor økning av afghanske asylbarn til Europa

21 januar 2010

Iransk topptidiplomat hopper av i Norge

8 januar 2010

Oppholder seg ulovlig i Norge

22 april 2008

Rapport om brudd på asylsøkernes rettigheter i Hellas

Situasjonen for asylsøkere i Hellas er alarmerende. Tusenvis av asylsøkere lever under uverdige forhold, og uten noen form for rettssikkerhet. Sjansene for å få beskyttelse i Hellas er tilnærmet lik null. Å overføre asylsøkere til Hellas er uansvarlig. Dette er konklusjonen i en rapportsom Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), Den norske elsingforskomiteen og Greek Helsinki […]

22 januar 2008

Brev til norske utlendingsmyndigheter om overføring av asylsøkere til Hellas ihht. Dublin II-forordn.

Stans overføringer av asylsøkere til Hellas ihht. Dublin II-forordningen Helsingforskomiteen og NOAS ber om at norske utlendingsmyndigheter stanser overføringer av asylsøkere til Hellas i henhold til Dublin II-forordningen. Vi mener det er uforsvarlig med slike overføringer så lenge Hellas ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til Flyktningkonvensjonen, og så lenge rettssikkerhetsmessige og humanitære forhold for […]