Nyhetsarkiv

7 november 2012

Helvetesporten til Europa

I går kveld kom to småjenter; Silva (10) og Sidra (8) til Norge. I mars flyktet de fra konfliktherjede Aleppo i Syria. Underveis til far i Norge, ble de i mai skilt fra mor og brødre i Hellas. I fem måneder har norske myndigheter ventet på en gresk asylforvaltning i oppløsning. NOAS skar til slutt […]

10 oktober 2012

Visste du dette? – om Usbekistan

Visste du at Usbekistan er ett av de to dobbelte landlåste land i verden? Det vil si at landet ikke grenser til hav og har heller ikke naboland som grenser til hav. Visste du også at Usbekistan i følge Freedom House er et av de 10 mest undertrykte landene i verden? Ytrings- og pressefriheten er […]

4 oktober 2012

Generalsekretær i NOAS om asyl/innvandrings journalistikk

I dag har det funnet sted et temamøte om medias formidling av innvandringssaker; «Når skjebnejournalistikken møter innvandringspolitikken».

27 september 2012

Handel og Kontor i Norge støtter papirløse mennesker i Norge

Handel og Kontor i Norge, ha under sitt årlige landsmøte 15. – 19. september i Stjørdal kommet med en svært viktig uttalelse vedrørende papirløse mennesker i Norge.

24 september 2012

ID-krav som setter livet til barnefamilier på vent

I dag kan vi lese i Klassekampen om ID-tiltak som setter livet på vent. Siden 2009 har personer som er i Norge på humanitært grunnlag fått begrensede oppholdstillatelser.

20 september 2012

Om situasjonen for flyktninger i Italia og Europarådets rapport

Både The Guardian og den irske Times informerer om den siste rapporten fra Europarådet om ITALIA:

17 september 2012

Asylsøkerbarn hentet av politiet i friminuttet

Med medelever som vitne ble tre asylsøkerbarn hentet av politiet i friminuttet på skolen. Både rektor og NOAS reagerer på fremgangsmåten. Mer om saken her: Asylsøkerbarn hentet av politiet i friminuttet

12 september 2012

NOAS deltar på høringen om Barn på flukt-mld. i Stortinget – 13. sept. kl. 10.45

Tekst Cecilia Dinardi – 120912 NOAS har sluttet seg til en felles uttalelse med fire konkrete forslag til Stortinget i behandlingen av Barn på flukt-meldingen.

27 august 2012

Yalda (10) offer for saksbehandlingsfeil

Yalda (10) offer for saksbehandlingsfeil Yalda er ei 10 år gammel jente i Tromsø som har bodd 7 år i Norge. Mor kommer fra Moldova og far fra Asghanistan. Den lille familien kjemper for å kunne bli boende samlet i Norge. Utlendingsnemnda (UNE) har i januar i år avslått deres siste omgjøringsbegjæring. UNE mener mor […]