Nyhetsarkiv

9 januar 2013

Nasjonalmarkering for de lengeværende barna

12. januar 2013 vil det bli en nasjonal markering av situasjonen til de 544 lengeværende asylbarna i Norge. Etter en mye omdiskutert beslutning i Høyesterett 21. desember står mange av disse i fare for å bli sendt til et land de ikke kjenner.

21 desember 2012

NOAS om høyesterettsdommen

Høyesterett:   Forskrift om barns beste er uten betydning NOAS mener dommen fra Høyesteretts flertall står i motsetning til uttalelsene fra både regjering og storting om at Utlendingsnemndas praksis overfor lengeværende asylbarn har blitt for streng. Regjeringen og et flertall på Stortinget har tidligere i år ment at UNE i mange saker har lagt for […]

20 desember 2012

Health and Human Rights Info

Human Rights House (HRH) Norge driver et nettbasert prosjekt kalt Health and Human Rights Info. Som mål ønsker de at informasjon knyttet til helse og menneskerettigheter skal bli mer tilgjengelig for arbeidere innenfor helsefeltet. Prosjektet er initiert av International Society for Health and Human Rights (ISHHR).

29 november 2012

Barn på flukt

Nylig diskuterte Stortinget meldingen om barn på asylmottak. Meldinga slår uttrykkelig fast at barns beste og hensyn til deres liv skal tillegges større vekt i vurdering av opphold til småbarnsfamilier. I dag bor det mer enn 544 barn på asylmottak i Norge, 90 av disse har bodd på mottak i mer enn 5 år. Les […]

27 november 2012

Unge Duer inviterer til julefest!

Hvert år arrangerer Unge Duer en julefest til unge personer uten planer i jula og er nå i full gang med å gjenta fjorårets suksess. Ler mer på Utrops nettsider her

27 november 2012

Forlenger asylmottaksdriften

UDI må bite i det sure eple og forlenge avtalen med Hero om drift av mottakssenteret på Hvalstad (bildet) enda en gang. Les mer på Utrops nettsider her

26 november 2012

Den utfordrende vergerollen. – Barn alene på flukt til Norge. Manglende rettssikkerhet?

Norsk Folkehjelp lanserer Vergehåndboka og inviterer til frokostseminar.

22 november 2012

Cecilia Dinardi tildelt Ole Vigs pris

En av de tre som fikk tildelt Ole Vig-prisen delt ut av Ole Vig-fondet, gikk i år til Cecilia Margarita Dinardi. 

21 november 2012

Lampedusas borgermester fortvilet over EU

Borgermesteren i Lampedusa har uttalt sin fortvilelse over Europas taushet når det gjelder verdien av menneskeliv som går tapt under flukten til et bedre liv. Les den engelske oversettelsen av et åpent brev fra ordføreren på Lampedusa: