Nyhetsarkiv

15 juli 2013

Barn på flukt? Bur dem inne!

Journalist Sven Egil Omdal skrev lørdag en kommentar om Fremskrittpartiets politikk overfor barn på flukt. Les kommentaren fra Adresseavisa her.

12 juli 2013

Norge stopper retur av asylbarn til Europa

Norske myndigheter har innført midlertidig stans i retur av enslige asylbarn til andre europeiske land.

8 juli 2013

NOAS frykter at etiopiere returneres til tortur

Norske myndigheter begynner nå å gjennomføre tvangsreturer til Etiopia, for første gang på over tjue år. NOAS frykter at etiopiere vil sendes tilbake til tortur eller andre alvorlige overgrep.

3 juli 2013

Utsending av palestinsk familie viser at regelverket er for dårlig

I går ble en palestinsk familie med sju døtre pågrepet i Namsos for å sendes til Jordan. Barna på 15 og 13 år har bodd i Norge i ni år. Etter mange års skolegang og oppvekst i Norge har barna fått en svært sterk tilknytning til Norge. – Utsendingen av familien fra Namsos viser at […]

2 juli 2013

– Jens ofrer barna for å vinne velgere

NOAS’ kampanje for de lengeværende barna er hovedsak i Dagsavisen i dag. – Statsminister Jens Stoltenberg er villig til å ofre noen asylbarn for å beholde innvandringsskeptiske velgere, sier generalsekretær i NOAS Ann-Magrit Austenå. NOAS overleverte i går 5000 underskrifter og postkort med påskriften «Nok er nok, Jens. Gi barna opphold!» Les Dagsavisens intervju her.

1 juli 2013

5000 sier klart fra til Jens: Gi barna opphold!

NOAS overleverte i dag 5000 postkort og underskrifter til statsministerens politiske rådgiver Sindre Beyer. Kampanjen har vært et samarbeid mellom NOAS og Norwegian Wood-festivalen i Oslo. Den kombinerte postkort- og underskriftskampanjen “Gi barna opphold! Send et postkort til Jens” fikk raskt stor oppslutning og engasjementet for de lengeværende barna er stort.

1 juli 2013

Lengeværende barn: – Justisdepartementet og UNE må avklare

NOAS mener både Justisminister Grete Faremo og UNE-direktør Ingunn-Sofie Aursnes må ta et større ansvar for å sikre at barns beste ivaretas i forhold til andre hensyn. NOAS etterlyser avklaringer og flere virkemidler fra både politikere og forvaltning, samt styrket barnefaglig kompetanse og mer åpenhet i UNE. NOAS’ brev til Justisminister Grete Faremo, UNE-direktør Ingunn-Sofie Aursnes […]

24 juni 2013

Notat om asyldebatten og sentrale asylpolitiske hendelser 1980-2013

Et nytt NOAS-notat gjengir sentrale asylpolitiske diskusjoner og viktige hendelser på feltet de siste tiårene. Det gir et riss av utviklingen og de politiske skillelinjene, og gir eksempler på hvordan debattklimaet og retorikken er endret. Dokumentet er ment som grunnlag for diskusjon og refleksjon omkring dagens asyldebatt og asylpolitikk.

21 juni 2013

Ny publikasjon om troverdighetsvurderinger

UNHCR og European Refugee Fund of the European Commission har publisert en ny rapport om troverdighetsvurderinger med tittelen «Beyond Proof: Credibility Assessment in EU Asylum Systems». Les hele rapporten her