Nyhetsarkiv

30 august 2013

Sneversynt valgkamp

NOAS etterlyser et internasjonalt perspektiv og engasjement i valgkampen.

22 august 2013

Uansvarlige og urealistiske innstrammingsforslag

Frp presenter i dag forslag fra en arbeidsgruppe som innebærer kraftige innstramminger i asylpolitikken og klare brudd med Norges internasjonale forpliktelser.

21 august 2013

NOAS’ velgerguide

I forbindelse med stortingsvalget 2013 har NOAS evaluert de ulike partienes asylpolitikk. Vi har gjennomgått partienes programmer, og sett på hvilken politikk partiene har ført i praksis og hvilke uttalelser og forslag de har framsatt.

19 august 2013

Velkommen til lynkurs i asylpolitikk

NOAS inviterer til lynkurs i asylpolitikk onsdag 28. august 2013. Lynkurset arrangeres i forbindelse med at vi lanserer vår nye brosjyre: «Asylpolitikk på 1-2-3».

9 august 2013

Sandbergs tallmagi

I en kronikk i VG 1. august påsto Frps Per Sandberg at 94,1 prosent av alle asylsøkere kaster eller gjemmer reisedokumentene sine. NOAS svarte på kronikken i VG 7. august. Vi skrev der at UDI sier at over 90 % sannsynliggjør sin identitet ved at de legger frem annen dokumentasjon enn pass. I en ny […]

7 august 2013

Her er konvensjonsbruddene, Sandberg

I en kronikk i VG 1. august gjentar Per Sandberg Frps påstand om at det ikke vil innebære brudd på internasjonale forpliktelser å huse alle asylsøkere i lukkede mottak. På tross av flere svar i riksdekkende aviser hevder Sandberg at ingen har kunnet vise til hvilke konvensjonsbrudd lukkede mottak vil innebære. NOAS svarer Sandberg tydelig […]

5 august 2013

Malta dømt for fengsling og inhuman internering

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) har i to separate dommer 23. juli dømt Malta for brudd på artikkel 3 og 5 i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

2 august 2013

Hellas dømt for fengselsforhold

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har dømt Hellas for brudd på artikkel 3 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, for umenneskelig behandling av en asylsøker fra Sudan.

31 juli 2013

Sterke reaksjoner på greske menneskerettighetsbrudd

I den norske valgkampen krever Fremskrittspartiet lukkede asylmottak og at Norge tar i bruk mer av de samme virkemidlene som brukes av greske myndigheter overfor asylsøkere og andre migranter. Samtidig har både Amnesty International og den greske asylorganisasjonen Aitima i sommer kommet med skarp kritikk av greske myndigheters grove brudd på asylsøkere og andre migranters menneskerettigheter.