Nyhetsarkiv

19 februar 2013

Retur uten rettssikkerhet

NOAS kronikk på trykk i Dagbladet 19.02.13: I 2012 ble 4901 personer tvangsutsendt fra Norge. Norge mangler et uavhengig tilsyn med internering og tvangsutsendelser av asylsøkere, noe som er i strid med forpliktelsene i EUs returdirektiv og Europarådets retningslinjer. Konsekvensen er lite kunnskap om hvordan returene gjennomføres, og hvordan det går med dem som returneres. […]

19 februar 2013

Landrapporter

19 februar 2013

Høringsuttalelser

14 februar 2013

Monitorering av tvangsretur av asylsøkere

NOAS har utarbeidet en rapport om monitorering av tvangsretur av asylsøkere som foreslår en tilsynsordning som er i samsvar med EU`s returdirektiv. Oppfyllelse av artikkel 8(6) krever et relativt omfattende monitoreringssystem. Alle faser av returprosessen skal omfattes, og det oppstilles klare krav til monitoreringens effektivitet, uavhengighet og åpenhet. Den faktiske monitoreringen i Norge i dag […]

13 februar 2013

Øk flyktningekvoten og sikre retten til å søke beskyttelse i Europa

Regjeringen øker i år bidraget til Europas elektroniske mur, EUROSUR, med nær 44 millioner. I et innlegg i Dagsavisen 13. februar, ber NOAS regjeringen om samtidig å utvide flyktningekvoten og ta initiativ for å sikre asylsøkeres rett til å søke beskyttelse i Europa. Norge er tilknyttet EUs Yttergrensefond, Eurosur, et EU-program for kontroll og overvåking […]

6 februar 2013

Asylpraksisen ovenfor barn er uverdig og inhuman

Redaktøren i Rogalandavisen mener praksisen ovenfor barn er uverdig og inhuman. I dagens lederkronikk i Rogalands avis sier redaktøren følgelnde: «Det er et reelt, stort problem at det forsvinner en mindreårig fra norske asylmottak hver tredje dag – og til nå har ikke de andre partiene funnet gode løsninger. Av rundt 15.000 beboere på norske […]

5 februar 2013

Ledig stilling som informasjonsrådgiver i UNHCR Stockholm

UNHCR is looking for a Communication Associate (G6) for the Baltic and Nordic Countries. Closing date 28 February. Please see link to the vacancy announcement here  

5 februar 2013

Asylsituasjonen i Hellas

874 migranter har forlatt Hellas og reist hjem på Norges regning det siste året. Vellykket program, mener justis ministeren. Skittent politisk spill, mener asylsøkerorganisasjonen NOAS. For 8,5 millioner kroner har 874 innvandrere forlatt Hellas og reist hjem til Pakistan, Bangladesh, Afghanistan og 33 andre land det siste året. Enveisbillettene deres var betalt av EØSmidler som […]

5 februar 2013

Flere forsvinner fra mottak

Antallet forsvinninger fra norske mottak økte med 30 prosent fra 2011 til 2012. Totalt forsvant 2398 personer uten lovlig opphold i Norge fra norske mottak i fjor. Frykten for å bli returnert og en vanskelig livssituasjon på asylmottaket to viktige årsaker til at stadig flere asylsøkere blir borte fra mottakene, tror Norsk organisasjon for asylsøkere […]