Nyhetsarkiv

17 september 2013

Kritikk på feil premisser

I et intervju i Vårt Land mandag 16. september sier Sylo Taraku at dersom norske utlendingsmyndigheter gir opphold til en høyere prosentandel av asylsøkerne, kunne vi like gjerne åpnet grensene.

9 september 2013

Bedre vurdering av barns psykiske helse

Legeforeningen har skrevet et brev til Justis- og beredskapsdepartmentet  hvor de etterlyser en bedre vurdering av barns psykiske helse i asylsaker. 

9 september 2013

Urettferdig EU-asylsystem

Den europeiske paraplyorganisasjonen for flyktning- og asylorganisasjoner, ECRE, mener EUs nye felles asylsystem (også kalt EUs «asylpakke») langt fra sikrer asylsøkere en rettssikkert og rettferdig behandling.

7 september 2013

Norge finansierer ikke lukkede asylmottak i Hellas

Frps Per Sandberg hevder at Norge finansierer lukkede mottak i Hellas, og bruker dette som argument for å innføre det samme i Norge. NOAS forklarer i dagens Klassekampen at det Norge finansierer er noe helt annet enn lukkede asylmottak. Frps forslag om å internere alle uten dokumenter er ulovlig.

6 september 2013

NOAS ber regjeringen: Hjelp syriske flyktninger

NOAS oppfordrer regjeringen til å svare positivt på appellen om økt norsk bistand fra FNs høykommissær for flyktninger.

5 september 2013

Ikke lukket mottak mot organisert kriminalitet

NOAS mener lukkede asylmottak ikke er riktig tiltak mot at organisert kriminalitet misbruker asylinstituttet.

3 september 2013

Kriminelle misbruker systemet

Kriminelle utlendinger som misbruker asylsystemet ødelegger for det store flertallet av lovlydige asylsøkere som har gode grunner til å søke beskyttelse i Norge.

2 september 2013

Endelig 18 – endelig avslag

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) ønsker å avskaffe ordningen med midlertidig oppholdstillatelse til enslige mindreårige asylbarn mellom 16 og 18 år, en ordning som bryter med FNs barnekonvensjon.

2 september 2013

Ap og Høyre følger Frp

Det siste tiåret har Høyre og Arbeiderpartiet ikledd seg stadig flere av Fremskrittspartiets klær i asyl- og innvandringspolitikken. FN-anbefalinger er forlatt, mennesker returneres til internflukt i eget land og enslige mindreårige behandles mye tøffere.