Nyhetsarkiv

13 januar 2014

Flere gjenforente familier i Danmark

Den sosialdemokratisk ledende samarbeidsregjeringen i Danmark har siden regjeringsskiftet høsten 2011 fjernet flere av hindringene som Dansk Folkeparti presset den forrige høyreliberale regjeringen til å gjennomføre i asyl- og innvandringspolitikken. I Norge ønsker Høyre-Frp-regjeringen å gå motsatt vei med målsetting om å heve underholdskravet og øke botidskravet fra tre til fem år.

20 desember 2013

Beretninger om syriske flyktninger

Det europeiske flyktningerådet (ECRE) har nylig publisert to intervjuer som rapporterer fra den syriske flyktningkrisen.

11 desember 2013

Lysmarkering til minne om Mandela

Søndag 15. desember blir Nelson Rolihlahla Mandela begravet i sin hjemby Qunu i Sør-Afrika. Kl. 16.00 samme dag er det lysmarkering og appeller foran Nobels Fredssenter i Oslo.

22 november 2013

Syriske asylsøkere tvunget tilbake eller internert

FNs høykommissær for flyktninger og uavhengige rettighetsorganisasjoner rapporterer om grunnleggende menneskerettighetsbrudd overfor syriske flyktninger på grensa mellom Tyrkia og Hellas. 

22 november 2013

Regjeringens ansvar: Ungdom uten håp

NOAS ber Frp i regjering – ved barneminister Solveig Horne og justisminister Anders Anundsen – om å følge opp tidligere uttalelser fra nestleder Per Sandberg og tidligere asylpolitisk talsmann Morten Ørsal Johansen om en kritisk gjennomgang av konsekvensene av dagens ordning med midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere fram til de fyller 18 år.

18 november 2013

Lukkede mottak ingen løsning

Regjeringen og representanter for politiet viser til et behov for lukkede mottak som svar på mange ulike problemer knyttet til dagens mottakssystem for asylsøkere. NOAS advarer mot å tro at lukkede mottak i seg selv løser problemer.

15 november 2013

Konferanse: Asylsøkere i arbeid

For å belyse viktigheten av å gi asylsøkere rett til arbeid, inviterer LO-Oslo, Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) og Norsk Folkehjelp til konferanse på Litteraturhuset torsdag 28. november. Påmelding innen 25. november.

13 november 2013

Kriminelle misbruker asylsystemet

Kriminelle utlendinger som misbruker asylsystemet ødelegger for det store flertallet av lovlydige asylsøkere som har gode grunner til å søke beskyttelse i Norge.

8 november 2013

Neda fikk medhold i Tingretten

Neda Ibrahim og familien fikk medhold i Oslo Tingrett i dag. UNEs beslutning er dermed erklært ugyldig.