fbpx
top

Nyeste høringsuttalelse: 09.01.2013 – forslag til endring i utlendingsforskriften, heving av underholdskravet