fbpx
top

Ny rapport: Ut bakdøren – illegale deportasjoner av flyktninger fra Hellas

I en rapport som legges frem i dag viser NOAS, Helsingforskomiteen og den greske organisasjonen AITIMA at flyktninger utsettes for en betydelig risiko for deportasjon fra Hellas uten at deres beskyttelsesbehov er vurdert. Rapporten presenterer historier fra asylsøkere som er deportert over grensen til Tyrkia i ly av natten og som ikke har noen sjanse til å få sitt behov for beskyttelse vurdert i noe europeisk land. I Tyrkia løper de en betydelig risiko for å bli sendt videre til hjemlandet. (Les om saken i Klassekampen).


Pressemelding fra Den norske Helsingforskomité, NOAS og  AITIMA

Ut bakdøren – illegale deportasjoner av flyktninger fra Hellas

Oslo/Athen 22. oktober 2009

Norge kan bryte FNs flyktningkonvensjon ved å returnere asylsøkere til Hellas. I en rapport som legges frem i dag viser NOAS, Helsingforskomiteen og den greske organisasjonen AITIMA at flyktninger utsettes for en betydelig risiko for deportasjon fra Hellas uten at deres beskyttelsesbehov er vurdert.

Rapporten presenterer historier fra asylsøkere som er deportert over grensen til Tyrkia i ly av natten og som ikke har noen sjanse til å få sitt behov for beskyttelse vurdert i noe europeisk land. I Tyrkia løper de en betydelig risiko for å bli sendt videre til hjemlandet.

– Vi har dokumentert hvordan asylsøkere sammen med andre immigranter blir samlet opp av politiet og fraktet til den tyrkiske grensen ved Evros nord i Hellas. Fraværet av grunnleggende rettssikkerhet i Hellas er den viktigste årsaken til at dette kan skje, samtidig som Hellas fører en politikk hvor de deporterer immigranter uten at dette på noen måte er regulert av formelle prosedyrer, sier generalsekretær Morten Tjessem i NOAS

Den norske regjeringen har gjort returer til Hellas etter de såkalte Dublin II-reglementet til en sentral del av sine innstrammingstiltak, etter at slike returer en periode ble stoppet i fjor.

Forbudet mot tilbakesendelse til et område hvor flyktningen kan risikere forfølgelse, såkalt non-refoulement er selve hjørnesteinen i asylretten. Dette gjelder også indirekte, noe som gjør Norge medansvarlig hvis land som Hellas og Tyrkia videresender til forfølgelse.

Dette er ikke et innvandringspolitisk spørsmål, men et klart rettighetsspørsmål. Verken Norge eller andre europeiske land kan beslutte seg bort fra sine internasjonale forpliktelser. Vi utfordrer justisminister Knut Storberget til å øyeblikkelig stanse returer til Hellas.

Rapporten ’Out the Back Door: The Dublin II and illegal deportations from Greece’  er lagt ut på www.nhc.no    og   www.noas.org .

Kontakter:

Sylo Taraku, seniorrådgiver, NOAS mob. 97 18 01 76

Berit Lindeman, informasjonsleder, Den norske Helsingforskomité, mob. 90 93 33 79

Spyros Rizakos, AITIMA, mob. +30 6977280984 (gresk og engelsk)