fbpx
top

Ny rapport om kjønnsrelatert forfølgelse

Norske myndigheters forståelse av Flyktningkonvensjonen er i for liten grad kjønnssensitiv, og for få saker med anførsler om kjønnsrelatert forfølgelse blir behandlet i nemndmøte. Dette er to av konklusjonene i Kvinnekommisjonens nye rapport «Kjønnsrelatert forfølgelse og norsk utlendingsforvaltning«. De tilsluttede organisasjonene i Kvinnekommisjonen er NOAS, Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger (SEIF), SOS Rasisme, Krisesentersekretariatet, Biskopen i Oslo, 14 Kvinner i Bergen, Vergeforeningen Følgesvennen, Amnesty International, Norsk Folkehjelp, Juss-Buss og JURK. I likhet med andre som er tilsluttet Kvinnekommisjonen oppfatter NOAS det som et gjennomgående problem at norske utlendingsmyndigheter, særlig representert ved Landinfo, synes å ha en overdreven tillit til at iranske myndigheter har både evne og vilje til å gi kvinner beskyttelse og til å ivareta deres rettigheter. Vi håper denne rapporten kan bidra til å øke kunnskapen om kvinners situasjon i Iran og til å sette søkelyset på de problemer kvinner møter i Iran såvel som i norsk forvaltning.