fbpx
top

Ny rapport: NOAS kritiserer asylreturer til de palestinske områdene

I en ny rapport kritiserer NOAS norsk praksis for asylsøkere fra okkuperte palestinske områder. Organisasjonen ber norske myndigheter om å følge FNs anbefalinger og gi statsløse palestinere beskyttelse. – Endringen av praksis i Norge reflekterer ikke endringer i situasjonen i de palestinske okkuperte områdene. Selv om sikkerhetssituasjonen har blitt noe bedre, har menneskerettighetssituasjonen forverret seg, sier generalsekretær i NOAS, Ann-Magrit Austenå. Rapporten ”Retur til hva? – Norsk praksis overfor statsløse palestinske asylsøkere” kan lastes ned her.

I en ny rapport kritiserer NOAS norsk praksis for asylsøkere fra okkuperte palestinske områder. Organisasjonen ber norske myndigheter om å følge FNs anbefalinger og gi statsløse palestinere beskyttelse.

Norge har strammet inn asylpraksisen overfor palestinere. Fra å gi alle palestinere som kunne dokumentere at de kommer fra okkuperte områder beskyttelse, blir nå de aller fleste sakene avslått. NOAS mener den nye praksisen er urimelig streng.

– Endringen av praksis i Norge reflekterer ikke endringer i situasjonen i de palestinske okkuperte områdene. Selv om sikkerhetssituasjonen har blitt noe bedre, har menneskerettighetssituasjonen forverret seg, sier generalsekretær i NOAS, Ann-Magrit Austenå.

I tillegg til å legge FNs anbefalinger til side, fører Norge en strengere praksis for denne gruppen enn flere andre europeiske land, inkludert Spania, Kypros, Belgia og Sverige. NOAS mener at det er uakseptabelt å avslå asylsøknader fra Gaza slik situasjonen er der per i dag. Det er ingen åpning for retur til Gaza, verken med tvang eller ved frivillig hjemreise. Dette fordi norske myndigheter mangler avtale for tvangsretur, og dersom noen skulle ønske å returnere frivillig er det ingen som har mulighet til å bistå dem.

– Retur til Gaza vil ikke bli mulig i overskuelig fremtid. Gjennom denne nye, strenge praksisen skaper norske myndigheter en ny gruppe papirløse i Norge – uten rettigheter, og uten muligheter for å leve et verdig liv, sier Ann-Magrit Austenå i NOAS.

Ved utgangen av 2010 bodde 1032 statsløse personer i norske asylmottak. Av disse var 305 utreisepliktige. Flere saker er nå under behandling.

– En gjennomgang av vedtakene vi har fått tilgang til viser at både UDI og UNE har lagt seg på en meget streng linje for palestinere både fra Gaza og Vestbredden. Det gjelder ikke bare vurderingen av de generelle forholdene, men også i måten man vurderer sterke individuelle anførsler. Hvis man hadde foretatt helhetsvurderinger i hver enkelt sak slik man er forpliktet til å gjøre, ville langt flere fått bli, i hvert fall på humanitært grunnlag, sier Austenå.

Rapporten ”Retur til hva? – Norsk praksis overfor statsløse palestinske asylsøkere” kan lastes ned her.


For kommentarer eller mer informasjon, kontakt NOAS ved generalsekretær Ann-Magrit Austenå på mobilnr. 959 26 448, eller seniorrådgiver Sylo Taraku, som har vært med på å skrive rapporten, på 97 180 176