fbpx
top

Ny rapport fra NOAS og Redd Barna: «Jeg har ikke gjort noe galt»

Redd Barna og NOAS har snakket med barn som har blitt pågrepet og deretter internert på Trandum før de skal tvangsreturneres. Barna sliter med søvnproblemer, konsentrasjonsvansker, frykt for politiet og endret atferd.

Siden 2013 har 794 barn blitt internert på Trandum. Redd Barna og NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere, har dybdeintervjuet 12 barn som ble tvangsreturnert eller forsøkt tvangsreturnert i 2014 og 2015. Den nye rapporten «Jeg har ikke gjort noe galt – barn og foreldres opplevelse av tvangsretur» viser at opplevelsen av tvangsretur har langvarige konsekvenser for barna. Barna klarer ikke å glemme det som har skjedd.

Les rapporten «Jeg har ikke gjort noe galt» her.

Hentet om natten

De fleste familiene i denne rapporten ble hentet om natten, hovedsakelig før klokken fem om morgenen, ifølge familiene selv. Politiet hadde som regel nøkkel, og gikk derfor rett inn i familienes bolig uten å banke på.

Gutt (12 år) sier om pågripelsen:

– Jeg tenker hvorfor kommer de på natten, det er jo ganske skremmende! Å komme midt på natten, når vi sover. Så kommer de og åpner døren selv, så kommer de inn!

Flere familier forteller at svært mange politifolk deltok under pågripelsen, og at dette gjorde det ekstra skremmende. Jente (13 år) beskriver at hun våknet av at fem politifolk stirret på henne:

– Du våkner, så er det fem menn som sitter der og stirrer på deg. Jeg ble sånn sykt skremt. Så jeg løp. Jeg sa ikke hallo en gang. Jeg bare løp ned, så rett til mamma inni rommet.

Pågripelsen fikk barna til å føle maktesløshet, redsel, sjokk, apati og skuffelse. Flere beskriver at de ikke fikk nok tid til å gjøre seg klare, til å kle på seg, stelle seg og pakke.

Unødvendig skremmende

– Slik pågripelse og tvangsretur praktiseres i dag, så er metodene unødvendig skremmende for barna og familiene deres, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna.

Redd Barna og NOAS mener at barnefamilier ikke skal pågripes før klokken seks om morgenen, og at politiet ikke kan ta seg inn i familienes bolig uten at familien først selv får anledning til å åpne døren.

Syv av åtte familier som er intervjuet i rapporten var internert i opptil 24 timer på Trandum, mens én familie var internert mer enn én uke. Selv korte opphold oppleves traumatiserende for barna. Flere av barna sliter fremdeles med frykt for politiet, søvnproblemer, manglende konsentrasjon på skolen og endret atferd.

– Intervjuene med barna viser at Trandum opplevdes som et fengsel og barna var veldig bevisst at de er frarøvet sin frihet. Barna viste til låste dører, gjerder med piggtråder, vinduer som ikke kan åpnes, kameraovervåkning og at det driftes av politiet, sier Skybak.

NOAS og Redd Barna mener at internering aldri er til barnets beste, og at barn aldri skal interneres i forbindelse med tvangsretur.

Kroppsvisitert foran barna

Alle de voksne ble kroppsvisitert, det vil si at de måtte kle seg helt nakne og sette seg på huk, ved ankomst til Trandum utlendingsinternat. I flere tilfeller var barna vitner til dette.

Tre av fire enslige mødre forteller at barna så på mens de satt nakne på huk over et speil. En mor sier at det verste med kroppsvisitasjonen var at det skjedde under barnas uskjermede påsyn.

– Jeg fikk så vondt, altfor vondt, altfor vondt. Det verste det var at jeg skulle bøye meg naken med to små jenter, to barn. Mine barn.

Redd Barna og NOAS mener at det ikke skal gjennomføres kroppsvisitasjon av foreldre med mindre det foreligger begrunnet mistanke, og at barn ikke skal overvære kroppsvisitering av foreldrene.

Returpanel og tilsynsordning

Regjeringen har i vår sendt Stortinget et lovforslag som innebærer fortsatt internering av barn som et ledd i gjennomføring av tvangsretur.

– Barn skal ikke interneres. Men dersom det politiske flertallet mener at barn skal kunne interneres i Norge, må det gjøres endringer i lovverk, retningslinjer og politiets praksis for å ivareta hensynet til barnets beste og andre menneskerettslige forpliktelser, sier Siril Berglund, rådgiver i NOAS.

Redd Barna og NOAS mener at det er mye som bør gjøres for å forhindre at barnefamilier blir utsatt for unødvendig tvang og maktbruk. Norske myndigheter bør opprette et uavhengig returpanel som politiet må rådføre seg med i hvert tilfelle hvor barnefamilier skal tvangsreturneres. Returpanelet skal sørge for at hensynet til barnets beste ivaretas i under pågripelsen, eventuell internering og transport, og ordningen bør lovfestes.

– Norske myndigheter må få på plass en tilsynsordning for tvangsreturer i løpet av 2017. Bruk av tvang overfor barn i forbindelse med utlendingskontroll og tvangsretur må lovreguleres, sier Berglund.

Kontaktperson i NOAS: Siril Berglund, rådgiver – telefon: 971 49602