fbpx
top

Ny NOAS-rapport om asyl-situasjonen i Italia

NOAS legger nå fram en rapport om forholdene for asylsøkere og flyktninger i Italia. Bakgrunnen er at Italia de siste årene har vært det landet som Norge returnerer klart flest asylsøkere til. I tillegg har vi jevnlig sett enkeltsaker med sårbare personer som havner i farlige og uverdige situasjoner i Italia etter å ha blitt returnert fra Norge. For å få vite mer om hvorfor situasjonen med ankomster til Norge fra Italia vedvarer, og hva som venter de som sendes tilbake, har NOAS reist til Italia og snakket med advokater, organisasjoner og myndigheter, samt asylsøkerne og flyktningene selv. Last ned rapporten her.

PRESSEMELDING

NOAS legger nå fram en rapport om forholdene for asylsøkere og flyktninger i Italia.

Bakgrunnen er at Italia de siste årene har vært det landet som Norge returnerer klart flest asylsøkere til. I tillegg har vi jevnlig sett  enkeltsaker med sårbare personer som havner i farlige og uverdige situasjoner i Italia etter å ha blitt returnert fra Norge.

Situasjonen for asylsøkere i Italia tilspisses nå ytterligere på grunn av den store tilstrømningen av flyktninger fra Nord-Afrika.

For å få vite mer om hvorfor situasjonen med ankomster til Norge fra Italia vedvarer, og hva som venter de som sendes tilbake, har NOAS reist til Italia og snakket med advokater, organisasjoner og myndigheter, samt asylsøkerne og flyktningene selv.

– Det vi har sett er at selv om grunnene til å forlate Italia kan være sammensatte for den enkelte, er det en klar hovedårsak: Mangelen på reelle muligheter til å klare seg og leve et verdig liv i det italienske samfunnet, sier prosjektleder Ingvald Bertelsen i NOAS.

– Mens det i et land som Hellas knapt tilbys noen ting, har Italia det som kan beskrives som et ”halvt asylsystem”: Det behandles asylsøknader, gis rettshjelp og innvilges tillatelser, men samtidig får kun et mindretall hjelp til å kunne fungere i samfunnet. På grunn av italienske myndigheter ansvarsfraskrivelse blir situasjonen for mange i landet i realiteten den samme som vi har sett for asylsøkere i Hellas: Personer havner på gata, og er avhengige av nødhjelp fra kirker og organisasjoner, sier Bertelsen.

– For personer som er i søkerfasen gjør dagens situasjon med massive ankomster fra Nord-Afrika det høyst usikkert om mottaksplasser er tilgjengelige. Når det gjelder sårbare grupper, som enslige mødre med småbarn, prøver italienerne å gi prioritet, men vi har sett at også slike kan havne utenfor apparatet. Derfor må Norge nå begynne å være seg sitt ansvar bevisst for disse menneskene, sier Bertelsen.

På grunn av den siste tidens dramatiske utvikling anbefaler NOAS norske myndigheter to umiddelbare tiltak:

– Ta et selvstendig initiativ overfor andre land for å samordne en stopp i Dublin-returer til Italia, og sørge for at asylsøkere ikke blir henvist til et italiensk mottakssystem på randen av sammenbrudd.

– Slutte å returnere sårbare personer til Italia, med mindre det er klarlagt at den enkelte faktisk vil ha et tilrettelagt tilbud ved retur.

Last ned rapporten her

Kontakt: Kommunikasjonsrådgiver Ingvald Bertelsen 97 56 39 41