fbpx
top

Ny håndbok i europeisk asylrett

Fredag lanserte Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) og Den europeiske unions byrå for grunnleggende rettigheter (FRA) en oppdatert håndbok i europeisk asylrett.

Håndboken gir en oppdatert innføring i gjeldende europeisk lovgivning innen asylrett, grensepassering og immigrasjon. Håndboken er tilgjengelig på flere språk. Fjorårets versjon av håndboken ble en stor suksess blant advokater, dommere og andre som arbeider med asyl- og migrasjonsspørsmål. Håndboka har så langt blitt lastet ned 26,000 ganger fra hjemmesidene til FRA og EMD.

Årets utgave av håndboken kan du laste ned her:
http://fra.europa.eu/en/publication/2013/handbook-european-law-relating-asylum-borders-and-immigration