fbpx
top

Ny forskriftsbestemmelse for tvangsutsendte barn

Den nye forskriftsbestemmelsen for familier som er tvangsutsendt fra Norge trådte i kraft mandag 15. juni. Ordningen innebærer at noen familier kan få saken sin vurdert på nytt.

Ordningen gjelder for barn som har vært i Norge i mer enn fire år og som ble tvangsutsendt mellom 1. juli 2014 og 18. mars 2015. Barnas foreldre og øvrige søsken som også var i Norge omfattes også.

Ikke alle barn som får saken vurdert på nytt, vil ende med å få oppholdstillatelse og hentes tilbake til Norge. Dagens praksis i Utlendingsnemnda er at fire og et halvt års opphold i Norge og ett års skolegang gir en tilknytning som i utgangspunktet er tilstrekkelig til at det gis oppholdstillatelse. Også barn med sterk tilknytning til Norge risikerer å få avslag dersom det er forhold som taler mot å gi tillatelse, for eksempel om familien har gitt uriktige opplysninger om identitet.

NOAS tilbyr gratis rettshjelp til alle familier som omfattes av ordningen.

Les Utlendingsdirektoratets informasjonsskriv om ordningen her.